Menu
Foto: Lise Åserud / NTB

400 millioner til bredbånd i hele landet

Regjeringen prioriterer økt tilgang til høyhastighetsbredbånd og bevilger derfor 400 millioner kroner til formålet. Den største andelen av pengene går til Vestlandet.

Av Egil M Solberg | 28.01.2024 21:21:20

Bredbånd: Pengene vil bli brukt for å gi mellom 5000 og 10.000 nye husstander tilbud om høyhastighetsbredbånd.

Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap) uttalte til NRK at bredbånd binder landet sammen og er avgjørende for bosetning og arbeidsplasser.

Det er krevende å bygge ut bredbånd i områder med lange avstander, mange øyer og mye fjell. For å realisere lokale prosjekter raskere, fjerner regjeringen kravet om kommunal medfinansiering når bredbånd skal utvides med statlig støtte.

Kvaliteten på bredbånd varierer betydelig fra distrikt til distrikt, og dette digitale skillet mellom byer og bygder i Norge vil nå reduseres med den nye tildelingen.

Flere nyheter: