Menu
Høye energikostnader medfører mange konkurser her i landet. Foto: Gorm Kallestad / NTB

40 prosent økning i antall konkurser

Økningen i antall konkurser fortsetter. Ikke siden første kvartal 2019 er det registrert tilsvarende høye tall. I første kvartal i år ble det registrert 1.317 åpninger.

Av Egil M Solberg | 25.04.2023 09:44:24

Konkursbølge: – Høye strømpriser og stigende renter er trolig innflytelsesrike årsaker til denne utviklingen, sier seksjonssjef Erik Fjærli i SSB.

Den største prosentvise økningen finner vi i Nordland og Vestland fylke, med henholdsvis 69 og 57 prosent flere konkurser sammenlignet med samme periode i fjor. Den største økningen i absolutte tall finner vi imidlertid i Viken med 108 flere konkurser. Ingen av fylkene hadde nedgang i antall konkurser.

1 090 av konkursene er bedriftskonkurser, eksklusiv enkeltpersonforetak. Det betyr 318 flere konkurser enn det var i samme periode i fjor, og er en økning på 41 prosent. 28 prosent av bedriftskonkursene var innenfor bygg- og anleggsbransjen, mens 20 prosent var innenfor varehandel og reparasjon av motorvogner.

De resterende 227 konkursene inkluderer enkeltpersonforetak og personlige konkurser, som er en økning på 37 prosent. Vi finner 38 prosent av disse innenfor bygg- og anleggsbransjen. Antall konkurser innenfor denne bransjen økte med 4 prosent sammenlignet med første kvartal i fjor.

SSB: Dårligere tider

Veksten i den økonomiske aktiviteten vil bli litt lavere, arbeidsledigheten vil trolig øke og inflasjonen skal avta raskt gjennom 2023.

Sjeføkonom Øystein Dørum i DnB venter at energikrisen sender Europas økonomi i utforbakke. Her hjemme har kostnadssjokk «truffet norske bedrifter midtskips», ifølge Dørum.

Flere nyheter: