Menu
En person mistet livet i en brann på Skjold i Bergen 17. desember i fjor. Til sammen 39 liv gikk tapt i branner her i landet i fjor. Foto: Sandor Dahl / Bergen Foto og Media / NTB

39 personer mistet livet i branner i fjor

I 2022 omkom i alt 39 personer i branner i Norge – 26 menn og 13 kvinner. Det er to færre enn året før og seks færre enn i 2020.

Av NTB | 10.01.2023 09:36:00

Ulykker og naturkatastrofer: Det viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Over 80 prosent av alle som har mistet livet i branner her i landet, har mistet livet i boligbranner.

Det viser tall fra 1979, da DSB startet registreringene av omkomne i branner, og fram til i dag.

I 2017 omkom 26 personer i branner her i landet. Det er det laveste antallet siden DSB startet å registrere omkomne. De siste årene har det vært en tydelig trend med fallende antall branndøde.

De to årene med flest omkomne i brann er 1979 med 91 omkomne og 2008 med 82.

Eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusavhengige er særlig utsatt. Tall fra DSB viser at cirka 75 prosent av dem som omkommer i brann, tilhører en av disse gruppene.

Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen.

(©NTB)

Flere nyheter: