Menu

28 arbeidstakere døde på jobb i fjor

I fjor døde 28 arbeidstakere på jobb i det landbaserte arbeidslivet i Norge, ifølge Arbeidstilsynet.

Av NTB | 14.02.2023 07:25:44

Arbeidsliv: Av de 28 som omkom på jobb i fjor var 25 norske statsborgere og alle var menn, skrive Arbeidstilsynet i en pressemelding. Antallet arbeidsskadedødsfall er lavere enn i 2021 hvor 31 arbeidstakere døde på jobb, men på samme nivå som vi har sett de siste fem årene.

– Selv om vi ser en nedgang i antall arbeidsskadedødsfall fra 2021 til 2022 er antall arbeidsskadedødsfall i norsk landbasert arbeidsliv fortsatt for høyt. Hvert arbeidsskadedødsfall er ett for mye, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

I fjor var det flest arbeidsskadedødsfallene i næringene bygge- og anleggsvirksomhet (8 arbeidsskadedødsfall), transport og lagring (7 arbeidsskadedødsfall) og jordbruk (6 arbeidsskadedødsfall).

Tallene viser også at det er de eldste i arbeidsstokken som er mest utsatt for å omkomme på jobb. 12 av 28, altså 43 prosent, av de som omkom på jobb i fjor var over 55 år. Arbeidstakere over 55 år utgjør rundt 20 prosent av alle sysselsatte i Norge, som viser at denne gruppen er overrepresentert når det gjelder arbeidsskadedødsfall.

Gjennomsnittet for de foregående fem årene (2017–2021) er, som i fjor, 28 arbeidsskadedødsfall hvert år. For tiårsperioden 2012–2021 er gjennomsnittet 33 arbeidsskadedødsfall hvert år.

Flere nyheter: