Menu
Nåværende sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide. Bilder tatt under lanseringen av marin forsøpling-prosjektet sammen med Fiskeridirektoratet, Kystverket og MARFO. Lanseringen skjedde i Bergen på Torgallmenningen.

20 år siden flyttevedtaket

Tirsdag 6. juni er det 20 år siden Stortinget vedtok å flytte Sjøfartsdirektoratet fra Oslo til Haugesund.

Av Egil M Solberg | 05.06.2023 10:17:05

Jubileum: Nåværende sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide var sentral i det hemmelige arbeidet som lå til grunn.

6. juni 2003 gjorde Stortinget vedtaket som blant annet førte til at Sjøfartsdirektoratet ble flyttet fra Oslo til Haugesund.

– Vi kan markere et aldri så lite 20-årsjubileum for et fantastisk vedtak, både for oss og regionen, sier avdelingsdirektør administrasjon John Malvin Økland.

Skjebnens ironi?

Knut Arild Hareide var på dette tidspunktet Kristelig Folkepartis 30 år gamle «kronprins». Som statssekretær i Finansdepartementet satt han i styringsgruppa for det interne arbeidet med flyttingen av direktorater og statlige tilsyn.

– Jeg husker veldig godt de historiske dagene og departementets arbeid med dette. Vi visste at det var både spennende og veldig kontroversielt på samme tid. Det jeg husker best er nok alle profetiene om hvor dårlig dette skulle bli. Mange var skeptiske og mente flyttingen ville svekke den faglige kvaliteten i direktoratene. Da er det desto hyggeligere å se at det ble gjort til skamme, og at flyttevedtaket tvert imot var med på å styrke den faglige kvaliteten, sier Knut Arild.

– Litt ironisk at du i dag sitter som sjøfartsdirektør?

– Ja, jeg tror ikke akkurat jeg tenkte på den muligheten den gangen.

«Første mann på dekk» i vest

Sjøfartsdirektoratets avdelingsdirektør administrasjon, John Malvin Økland, ble ansatt 1. juni 2005, to år etter at vedtaket ble fattet. Han var den første fra Haugesund i direktoratets ledelse.

– Jeg pendlet til Oslo i halvannet år før vi flyttet vestover høsten 2006. Administrasjonsavdelingen fikk mye av ansvaret for selve flytteprosessen. Da var det mye arbeid med å få oppført nybygget i Haugesund, planlegging av selve flyttingen og ikke minst oppbemanning av nyansatte som skulle erstatte alle som valgte å ikke bli med vestover, mimrer han.

Selve flyttehelgen var i oktober 2006.

– Vi stengte da ned kontorene i Oslo på fredagen, og åpnet opp igjen i Haugesund mandag morgen, fullt operative. I løpet av siste uken gikk det totalt 14 trailere med flyttegods fra Oslo til Haugesund. Vi var hadde da bemannet opp slik at vi var over litt 200 ansatte som flyttet inn i de nye lokalene. I starten var det rundt 55 ansatte fra Oslo pendlet til Haugesund, en ordning som pågikk i 4 år.

1. november 2006 ble dørene åpnet for det nye kontoret i Smedasundet 50.

Åtte ut av Oslo – tre ble igjen

Ny lokalisering for utvalgte statlige tilsyn ble fremmet av regjeringen i Stortingsmelding nr. 17 (2002-2003) ”Om statlige tilsyn”, 24. januar 2003.

Hovedkontorene for åtte tilsyn, med en samlet stab på i overkant av 900 personer, skulle legges til andre byer enn Oslo. Tre skulle bli værende i hovedstaden.

De konkrete lokaliseringsvalgene var:

* Arbeidstilsynet skal ligge i Trondheim, forankret i arbeidslivsmiljøene og de tekniske fagmiljøene ved NTNU og SINTEF.

* Tilsynet med helse, miljø og sikkerhet i petroleumssektoren, som nå er en del av Oljedirektoratet, skal skilles ut som et eget Petroleumstilsyn, og skal ligge i Stavanger.

* Sjøfartsdirektoratet skal ligge i Haugesund, hvor man har et av de sterkeste maritime og sikkerhetsfaglige miljøer i landet.

* Luftfartstilsynet skal ligge i Bodø, forankret i et av de sterkeste luftfartsfaglige miljøer utenfor Oslo.

* Jernbanetilsynet skal ligge i Oslo, hvor det tunge jernbanefaglige miljøet i Norge er.

* Kredittilsynet skal ligge i Oslo, bl.a. på grunn av finansmiljøet i hovedstaden.

* Statens Filmtilsyn, Eierskapstilsynet og Statens medieforvaltning skal samles i et nytt tilsyn, Medietilsynet. Det skal ligge i Fredrikstad, der Statens medieforvaltning allerede holder til.

* Norges Vassdrags- og Energidirektorat skal ligge i Oslo, fordi direktoratet i tillegg til tilsynsoppgaver også har omfattende forvaltningsoppgaver som krever nærhet til myndighetene.

* Post- og teletilsynet skal ligge i ”Agderbyen” – området fra Arendal til Mandal – for å kunne trekke på det sterke IKT- og telefaglige kompetansemiljøet i Grimstad og det økonomiske fagmiljøet i Kristiansand.

* Konkurransetilsynet skal ligge i Bergen, hvor man har et av de sterkeste og faglig mest relevante økonomifaglige miljøer i landet, og hvor det dessuten er et sterkt juridisk fagmiljø.

* Det nye Direktoratet for beredskap og samfunnssikkerhet skal ligge i Tønsberg, forankret i det eksisterende brann- og elfaglige miljøet.

Flere nyheter: