Menu
Foto: Shutterstock

17 personer omkom i brann første halvår

Så langt i år har 17 personer omkommet i brann. Av disse har det vært 12 menn og 5 kvinner.

Av Egil M Solberg | 01.07.2024 12:29:12

Brann: Den langsiktige tendensen er at stadig færre omkommer i branner her til lands. Det viser tall fra DSB pr. 1.7.2024

Snittet siste 10 år er 40 omkomne pr år. Dette er en formidabel og gledelig nedgang i forhold til de foregående 10 år hvor snittet lå på 61.

– Vår visjon er at ingen skal dø i brann og vi er derfor glade for at snittet for omkomne i branner er kraftig redusert i løpet av svært kort tid, sier Tor Erik Skaar, Kommunikasjonsrådgiver i Brannvernforeningen.

– Årsaken til den nedgangen er nok sammensatt, men vi tror at summen av alt det forebyggende arbeidet som gjøres fra myndighetene, organisasjoner og virksomheter bidrar godt til denne gledelige utviklingen, sier Skaar.

Egensikkerhet

Mange i Norge er opptatt av egensikkerhet, også innen det som har med brann å gjøre. De har for eksempel gjerne flere røykvarslere enn hva loven krever. Brannvernforeningen jobber målbevisst med å formidle kunnskap om hvordan den enkelte kan styrke egensikkerheten når det gjelder brann.

– Vi tror at dette gjenspeiles i brannstatistikken, og håper den gode utviklingen fortsetter. Det er også derfor vi i disse dager planlegger å blåse liv i Nasjonal brannøvelse, en brannøvelse alle i hele landet kan delta i hver høst. Følg med på våre nettsider i august for mer informasjon om dette, sier Skaar.

Flere nyheter: