Menu
Bedriftskunder snur nå ryggen til Telenor og anklager dem for dårlig forretningsskikk. Avsløringen setter nå konsernsjef Benedicte Schilbred i Telenor i en vanskelig situasjon. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

14 340,- i purregebyr fra Telenor

Betaling én dag etter forfall vil resulterte i gebyrer på 14 340 kroner for en bedriftskunde av Telenor. Nå vurderer en rekke Telenor-kunder å gå sammen om et gruppesøksmål.

Av Egil M Solberg | 09.07.2024 17:43:58

Næringsliv: Et bredbåndsabonnement for bedrift hos Telenor kan typisk koste fra 990 kroner eks mva. Et gebyr med renter, om du betaler én dag for sent, kommer på 478 kroner. Dette utgjør nesten halvparten av det opprinnelige kravet.

I det mest ekstreme tilfellet har en kunden i størrelsesorden 30 slike linjer rundt om i landet. Da kommer gebyrene på i alt 14 340 kroner om faktura betales én dag for sent.

Påstanden fra bedriftskundene er at Telenor har urimelige forretningsvilkår i strid med god forretningsskikk i avtaleloven.

Markedsloven forbyr urimelig handelspraksis, inkludert skjulte gebyrer. Hvis en tjenesteyter ikke har informert kunden på en klar og tydelig måte om gebyrer på forhånd, kan dette anses som villedende markedsføring.

Hele avtalen Telenor har med sine bedriftskunder i Norge kan nå vise seg å være både lovstridige og ugyldige.

Store erstatningskrav

Den aktuelle bedriftskunden viser til en prosjektperiode på 15 år og at månedlige gebyrer i denne størrelsesorden vil beløpe seg til over 2,5 millioner kroner.

Etableringen og endringer av større driftskritiske IT-systemer kan også være kostbare. Å skifte til en annen leverandør kan koste så mye som 1 million kroner, blir det opplyst. Dersom avtalen med Telenor kjennes urimelig, kan hele kostnaden med å skifte leverandør være rettmessig å kreve erstatning for.

Dersom dette gjelder mange Telenor-kunder, kan erstatningskravet bli betydelig.

Nekter for alt

Irene Kristiansen i kundeservice hos Telenor har ikke ønsket å kommentere saken utover at de støtter seg til forsinkelsesloven § 3a for gebyrene. Der fremkommer det at gebyrer teoretisk kan være på opp til 40 Euro.

I henhold til forsinkelsesrenteloven og god inkassoskikk skal inndrivelseskostnader og gebyrer være rimelige og stå i forhold til de reelle kostnadene kreditor har hatt i forbindelse med inndrivelsen av gjelden. Dette fremkommer av loven.

Men kan Telenor dokumentere kostnader på 14 340 for kunder som betaler én dag for sent? Hva om Telenor setter forfall til lørdag og kunden betaler på mandag. Er det da rimelig å kreve 14 340 kroner i gebyrer og renter?

Selv om loven gir anledning til å kreve et standardbeløp som kompensasjon for inndrivelseskostnader, må dette beløpet vurderes i sammenheng med størrelsen på det opprinnelige kravet.

Dersom et krav er lite, vil det være uforholdsmessig og urimelig å kreve en høy kompensasjon for inndrivelseskostnader. I slike tilfeller vil det kunne anses som brudd på god forretningsskikk og potensielt kunne bli avvist av en domstol.

Flere nyheter: