Menu
Sommeren er høysesong for trafikkulykker. Allerede i løpet av juni har 13 mennesker mistet livet. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

13 personer omkom i trafikkulykker i juni – over halvparten var MC-ulykker

Statens vegvesens foreløpige ulykkestall viser at 13 personer døde i trafikkulykker i juni. Mer enn halvparten av dødsfallene var i forbindelse med MC-ulykker.

Av NTB | 01.07.2024 08:03:28

Ulykker og naturkatastrofer: Sju av de 13 som mistet livet i trafikkulykker i juni kjørte MC.

– Jeg er urolig etter at 13 menn allerede er omkommet i MC-ulykker i år, sier hun, og dette før sommerferien er kommet helt i gang, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen i en pressemelding.

Hun påpeker at sommeren historisk sett er tiden med flest alvorlige ulykker sammenlignet med resten av året, da det er flere på veiene og mange kjører steder de kanskje aldri har vært før.

– Derfor må vi alle være ekstra skjerpet i sommertrafikken. Og kjører du MC er du ekstra sårbar og må vise særlig aktsomhet og kjøre etter egne ferdigheter, fortsetter Ranes.

– Det har vært ekstra mange møteulykker i år. I denne typen ulykker er det mer enn ett involvert kjøretøy og derfor er det ekstra høyt skadepotensial i disse ulykkene, sier pressesjef Christoffer Solstad Steen i Trygg Trafikk i en pressemelding.

Han mener myndighetene bør prioritere å bygge midtrekkverk eller forsterket midtoppmerking på ulykkesutsatte strekninger for å hindre møteulykker.

– Midtrekkverk forebygger møteulykker på en effektiv måte. Dette trenger vi mer av. Der hvor det ikke er gjennomførbart, bør det benyttes forsterket midtoppmerking. Dette er et tiltak vi vet fungerer, sier Steen.

– Det er tydeligvis vanskelig å la mobilen ligge i fred. Derfor anbefaler vi at alle bruker funksjonen «bilmodus» eller «kjøremodus» på telefonen. Dette ligner på den mer kjente «flymodus» og hindrer at du mottar varsler mens du kjører, sier Steen.

Samtidig anbefaler han å benytte seg av førerstøttesystemer, som kan bidra til å hindre ulykker. Han fraråder å skru av slike systemer i bilen, som kan hjelpe til å hindre ulykker der man er uoppmerksom, sovner eller får et illebefinnende.

– Noen systemer hjelper deg også til å holde kjørefeltet. Dette er et av flere gode eksempler på løsninger som er i nyere biler for å forebygge ulykker. Har du dette i bilen, må du ikke skru den av selv om den kan irritere deg, oppfordrer Steen.

I ulykkestallene for første halvdel av 2024 kommer det fram at 36 menn og 15 kvinner har omkommet i trafikkulykker så langt i år. 70 prosent av dødsulykkene er møteulykker eller utforkjøringer.

Steen peker samtidig på førerfeil som den hyppigste medvirkende årsaken til dødsulykker i Norge, og gir uoppmerksomhet mye av skylden. Han mener det er for mange som lar seg distrahere mens de kjører bil.

(©NTB)

Flere nyheter: