Menu
Over 1.200 barn under 18 år dør årlig som følge av luftforurensing i Europa, ifølge EEA. Sentral- og Øst-Europa er spesielt utsatt, i tillegg til Italia. Foto: Michael Probst / AP / NTB

1.200 barn dør årlig i Europa av luftforurensning

Over 1.200 barn under 18 år dør årlig i Europa som følge av luftforurensning, opplyser Det europeiske miljøbyrået EEA.

Av NTB | 24.04.2023 03:34:18

Natur og miljø: – Barn er særlig utsatt for luftforurensning, fra før de er født til de blir voksne, heter det i en rapport fra EEA. De er også mer utsatt for kronisk sykdom når de blir voksne.

Forurensningen må takles ved kilden, sier EEA og peker på at utslipp fra transport, industri og oppvarming må reduseres raskere enn i dag. De foreslår også å skape flere grøntområder rundt skoler og barnehager som et praktisk tiltak for å bedre luftkvaliteten.

Trass i bedring de siste årene er nivået av forurensende substanser fortsatt altfor høyt i mange europeiske land.

Problemet er særlig stort i byene. I 2021 måtte over 90 prosent av bybefolkningen i Europa leve med nivåer av partikler, ozon og nitrogendioksid som er langt over anbefalingene til Verdens helseorganisasjon.

Sentral- og Øst-Europa, samt Italia, pekes ut som spesielt utsatte områder.

(©NTB)

Flere nyheter: