Menu
Lederen av den nye ytringsfrihetskommisjonen Kjersti Løken Stavrum sammen med kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) under presentasjonen av den nye kommisjonen på Litteraturhuset i Oslo fredag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Ytringsfrihetskommisjon går løs på vidt mandat

Den nye ytringsfrihetskommisjonen tar mål av seg til å hamle opp med hatefulle ytringer, falske nyheter og skjerpe tonen overfor teknologigiganter.

Av NTB | 14.02.2020 14:46:31

Kultur og underholdning: Kulturminister Abid Raja (V) presenterte fredag den nye kommisjonen, som skal ledes av administrerende direktør i Tinius-stiftelsen Kjersti Løken Stavrum.

Forrige gang en lignende gruppe vurderte ytringsfrihetens vilkår, var i 1999. Stavrum synes det er på høy tid med en ny gjennomgang, og hun lover at kommisjonen ikke skal bli en skravleklubb for folk med klippekort i Dagsnytt 18.

– Nei, det ville ikke være noen grunn til å sette ned en kommisjon hvis det skulle være sånn, sier Stavrum til NTB.

I 1999 var internett fortsatt på et tidlig stadium, kommentarfelter og sosiale medier fantes ikke. Utviklingen de siste årene beskrives som en revolusjon, hvor ytringsfriheten samtidig er styrket og satt under press.

– Vi har hatt en lang diskusjon allerede om problemene rundt ytringsfriheten, og nå er det på tide å se på hva vi kan og bør gjøre med det, sier Stavrum.

Hun nevner ferske dommer fra Høyesterett om ytringer i sosiale medier som et sted å begynne. Kommisjonen bør også se på hvilke grep som er gjort i land som Finland og Storbritannia, som har fått oppmerksomhet internasjonalt for hvordan de takler desinformasjon og falske nyheter, mener hun.

Hvorvidt innspill fra en regjeringsoppnevnt kommisjon vil ende med at folk endrer oppførselen i kommentarfeltene, er hun usikker på.

– Jeg vet ikke i hvilken grad de kan komme med bidrag for å endre kommunikasjonskulturen, sier Kierulf til NTB.

* Fremme bred deltakelse i det offentlige ordskiftet.

* Legge til rette for velfungerende kanaler for formidling av informasjon og samfunnsdebatt.

* Se på ytringer som er beskyttet av ytringsfriheten, men som er problematiske fordi det reduserer utsatte gruppers reelle muligheter for deltakelse.

* Bekjempe desinformasjon og påvirkningskampanjer i det offentlige rom.

* Fremme motstandsdyktighet og kritisk medieforståelse hos folk flest.

* Motvirke spredning av ulovlig og skadelig innhold på elektroniske plattformer og sosiale nettverk. Vurdere internasjonalt samarbeid og eventuelt regulering.

* Vurdere pressens rolle. Blant annet se på om trusler og hets mot journalister kan føre til selvsensur.

– Felles for medlemmene er at de har et sterkt engasjement for ytringsfriheten, og at de – på hvert sitt felt – har markert seg i samfunnsdebatten, sier Raja.

Stavrum har klare ambisjoner om at det skal komme konkrete forslag ut av arbeidet, og at folk vil oppleve at det angår dem.

Mandatet fra Kulturdepartementet er vidt, påpeker ekspert på ytringsfrihet og jurist Anine Kierulf. Hun mener kommisjonen er viktig for å fremme økt bevisstgjøring og hente inn kunnskap om ytringsfrihetens stilling i en digital tidsalder.

Mandatet gir gruppen i oppdrag å se på ytringsfrihetens stilling i Norge i dag og hente erfaringer fra ulike grupper i samfunnet. Det omfatter også en rekke tiltak:

Løken Stavrum får med seg en mangfoldig gruppe på til sammen 18 medlemmer i arbeidet, blant andre rapperen Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid fra gruppen Karpe, mediekritiker Anki Gerhardsen, samfunnsdebattant Kjetil Rolness og Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk. Andre som skal bidra, er førstelektor og tidligere redaktør Bård Borch Michalsen, Adele Matheson Mestad, direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter, og Rødt-politiker Mimir Kristjansson.

Flere nyheter: