Menu
Kinas president Xi Jinping gjentok Kinas løfter om å slutte å øke utslippene innen 2030, og bli karbonnøytrale innen 2060, da han talte til klimatoppmøtet torsdag. Foto: Ju Peng / Xinhua via AP / NTB

Xi Jinping bekrefter Kinas klimaløfter

Kinas president Xi Jinping gjentok i sin åpningstale til klimatoppmøtet at landet har mål om å nå utslippstoppen i 2030 og være karbonnøytralt i 2060.

Av NTB | 22.04.2021 14:49:26

Natur og miljø: Dermed ser det ikke ut til at det kommer noe nytt utslippsmål fra Kina på toppmøtet som USAs president Joe Biden arrangerer.

Kina har verdens største utslipp av klimagasser og står alene for rundt en firedel av verdens utslipp.

– Vi må være forpliktet til en grønn utvikling. Å forbedre miljøet er å styrke produktiviteten, sa presidenten for verdens mest folkerike land.

Xi sa at rike land og som er ansvarlige for større historiske CO2-utslipp, bør påta seg mer av ansvaret og både gjøre endringer i egne land og hjelpe utviklende land til å finansiere overgang til lavutslippsøkonomier.

– Vi må være forpliktet til prinsippet om felles, men differensiert ansvarsdeling, sa Xi.

Han la vekt på at Kinas mål går ut på å gå fra å være på utslippstoppen i 2030 til å være karbonnøytralt 30 år senere, en relativt kort periode som tilsvarer en generasjon.

– Dette krever en usedvanlig kraftig innsats, sa Xi.

Som del av planen om utslippskutt, skal Kinas forbruk av kullkraft reduseres de kommende årene, lovet han.

– Vi skal føre streng kontroll med kullkraft-prosjekter, sa Xi, og utdypet at det blir lagt strenge begrensninger på økning i kullkraftforbruk de neste fem årene, før kullkraftforbruket trappes ned i neste femårsperiode som starter i 2025.

(©NTB)

Flere nyheter: