Menu
Minstepris på alkoholenheter vil særlig gjøre sterkt alkoholholdig drikke dyrere og være et viktig bidrag til å fremme folkehelsa, mener Verdens helseorganisasjon (WHO). Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

WHO vil ha minstepris på alkohol

Verdens helseorganisasjon (WHO) mener at det bør innføres minstepris på alkoholenheter som et helsefremmende tiltak.

Av NTB | 21.06.2022 14:30:55

Politikk: En ny WHO-rapport konkluderer med at liv og helse kan spares ved å innføre økte avgifter på alkoholholdig drikke.

Rapporten viser blant annet til Skottland og Wales, som har innført en minimumspris på 6 kroner per alkoholenhet.

I Skottland resulterte dette i at alkoholsalget falt med nesten 8 prosent, viser en studie som er utført av Newcastle University og publisert i legetidsskriftet Lancet.

Alle europeiske land har innført en eller annen form for avgift på alkohol, men «disse avgiftene implementeres ofte på en måte som neppe tjener folkehelsen», heter det i WHO-rapporten.

En minimumspris på alkoholenheter vil ifølge WHO først og fremst påvirke prisen på sprit med høyt alkoholinnhold. Det vil kunne oppmuntre folk til å velge mindre sterke drikkevarer, noe som vil være et godt tiltak for folkehelsa, ifølge rapporten.

Dette vil særlig kunne få betydning for dem som drikker mye, og da særlig blant dem med lav inntekt, mener WHO.

WHO har tidligere dokumentert at alkohol har skyld i nesten 1 million dødsfall årlig i Europa, og at alkoholrelaterte skader står for 12 prosent av alle dødsfall blant europeiske menn og 8 prosent blant kvinner. Dette plasserer Europa i verdenstoppen.

De færreste land justerer for eksempel avgiftene i tråd med inflasjonen, noe som i praksis innebærer at alkohol blir billigere og billigere.

(©NTB)

Flere nyheter: