reklame for Sheiken Bowling
Menu
WHO har anslått hvor mye ekstra søppel koronapandemien har ført med seg. De ber land innføre mer effektive systemer for å håndtere avfallet. Illustrasjonsfoto: Ted Jackson / AP / NTB

WHO: Tusener av tonn med søppel fra koronautstyr

Flere tusen tonn medisinsk avfall som følge av koronapandemien har lagt en enorm belastning på helsevesenets avfallshåndtering globalt, sier WHO i en rapport.

Av NTB | 01.02.2022 08:05:20

vitenskap og teknologi: Rapporten tar for seg avfall fra blant annet beskyttelsesutstyr som ble brukt under pandemien. Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at rundt 87.000 tonn smitteverneutsyr, som ble anskaffet mellom mars 2020 og november 2021, trolig har endt opp som avfall. Dette utstyret ble sendt til land verden rundt via et felles nødinitiativ fra FN under pandemien.

«Dette truer menneskers og miljøets helse, og har avslørt et stort behov for å forbedre praksisen for avfallshåndtering», skriver WHO i rapporten.

Over 140 millioner koronatester, som potensielt kan generere 2.600 tonn ikke-smittefarlig avfall, i hovedsak plast, og 731.000 liter kjemisk avfall, har blitt sendt ut, ifølge rapporten. I tillegg dreier det seg om over 8 milliarder vaksinedoser på verdensbasis og som har forårsaket 144.000 tonn med avfall i form av blant annet sprøyter og oppbevaringsbokser for vaksinene.

– Det er helt avgjørende å gi helsearbeidere riktig utstyr, sier WHOs beredskapssjef Michael Ryan.

– Men det er også viktig å sikre at det kan brukes trygt uten å påvirke miljøet, legger han til.

I tillegg foreslås det miljøvennlig innpakning og frakt, trygt og gjenbrukbart beskyttelsesutstyr som hansker og munnbind, bruk av materialer som kan resirkuleres eller som er lett nedbrytbare, og investering i bedre teknologi for å håndtere avfallet. Nasjonale retningslinjer, reguleringer og rutiner for rapportering blir også nevnt.

Rapporten kommer på et tidspunkt hvor helsesektoren globalt er under økende press for å redusere sitt karbonavtrykk og minimere mengden avfall som sendes til deponi.

Forskerne bak rapporten bemerker at dette i første omgang bare gir en indikasjon på omfanget av «korona-avfallsproblemet». Den tar ikke hensyn til noen av varene og utstyret som er anskaffet utenfor FN-initiativet, og heller ikke avfall fra enkeltpersoner, som for eksempel engangsmunnbind.

«Ettersom FN og land fokuserte på den umiddelbare oppgaven med å sikre og kvalitetssikre forsyninger av smittevernutstyr, ble mindre oppmerksomhet og ressurser viet sikker og bærekraftig håndtering av covid-19-relatert avfall», heter det i rapporten.

I rapporten foreslås det blant annet å ha effektive systemer for avfallshåndtering på plass, inkludert veiledning for helsearbeidere om hva de skal gjøre med utstyret og andre gjenstander etter at de har blitt brukt.

(©NTB)

Flere nyheter: