Menu
Klimaendringene utgjør en alvorlig risiko for folks psykiske helse og velvære, mener WHO. Her fra Salt Lake City der et oljeraffineri spyr ut røyk i naturen. Foto: Rick Bowmer / AP / NTB

WHO: Klimaendringene påvirker folks psykiske helse negativt

Klimaendringene utgjør en alvorlig risiko for folks psykiske helse og velvære, konkluderer Verdens helseorganisasjon (WHO).

Av NTB | 03.06.2022 11:31:01

Vær: Organisasjonen oppfordrer derfor land til å inkludere støtte til psykisk helsehjelp i sine tiltak mot klimakrisen i et nytt dokument med anbefalinger.

Funnene om at klimaendringene går utover folks psykiske helse, stemmer overens med den seneste rapporten fra FNs klimapanel (IPCC).

Der sto det at raske forverringer i klimaendringene utgjør en økende trussel mot psykisk helse og psykososialt velvære. Det kan slå ut blant annet som følelsesmessig uro, angst, depresjon, sorg eller selvmordstanker.

De psykiske konsekvensene av klimaendringene vil slå ulikt ut avhengig av faktorer som sosioøkonomisk status, kjønn og alder. Men det er klart at klimaendringene påvirker mange av de faktorene som allerede fører til psykiske helseplager hos folk over hele verden, skriver WHO.

En undersøkelse organisasjonen gjorde i 2021, viste at bare 9 av 95 land så langt har inkludert psykisk helse i sine klimatiltak.

– Ved å øke satsingen på psykisk helse i sine beredskapsplaner og klimatiltak, kan land sørge for bedre beskyttelse for dem som er mest utsatt, slår hun fast.

WHO trekker fram eksempler fra land som allerede har gjennomført slike tiltak. På Filippinene ble tilbudet om psykisk helsehjelp gjenoppbygd og forbedret etter konsekvensene av tyfonen Haiyan i 2013.

I India har et nasjonalt prosjekt styrket risikoreduksjonen, samtidig som byene blir forberedt til å handle raskt ved klimarisiko og ta for seg psykisk helse og psykososiale behov der det trengs.

– Konsekvensene av klimaendringene blir i økende grad en del av hverdagen vår, og det er svært lite psykisk helsehjelp tilgjengelig for mennesker og lokalsamfunn som håndterer klimarelaterte farer og langsiktig risiko, sier Maria Neira i WHO.

– Konsekvensen av klimaendringer forsterker den allerede ekstremt utfordrende situasjonen for psykisk helse og psykiske helsetjenester over hele verden. Nesten én milliard mennesker lever med psykiske lidelser, men i lav- og mellominntektsland har tre firedeler ikke tilgang til nødvendige tjenester, sier Dévora Kestel i WHO.

WHO anbefaler fem praktiske tilnærminger for å håndtere de psykiske konsekvensene av klimaendringene, blant annet å integrere klimahensyn i tiltak for psykisk helse – og å integrere psykisk helse i tiltak for klimaet.

(©NTB)

Flere nyheter: