Menu
Wada, her ved president Witold Banka, har overlevert informasjon om 298 dopingmistenkte russiske idrettsfolk til 27 internasjonale særforbund som nå skal gå videre med sakene. Foto: Czarek Sokolowski, AP / NTB scanpix

Dopingbevis mot 298 russere i 27 idretter

Verdens antidopingbyrå (Wada) har fullført etterforskningen av 298 dopingmistenkte russere og har overlevert sine funn til 27 internasjonale særforbund.

Av NTB | 01.05.2020 21:32:32

Sport: Nå blir det opp til særforbundene og deres antidopingorganer å treffe beslutningene om opprettelse av dopingsaker.

De 298 mistenkte idrettsutøverne ble identifisert både gjennom opplysninger i databasen fra Moskva-laboratoriet, funn fra McLaren-etterforskningen i 2016 og lagrede dopingprøver hentet ut fra Moskva-laboratoriet.

Tilgang til databasen fra Moskva-laboratoriet var ett av kravene da utelukkelsen av Russlands antidopingbyrå ble opphevet i 2018. Dette ble innvilget for et drøyt år siden, men Wada konkluderte senere med at deler av databasen var blitt manipulert. Det førte til utelukkelse av Russland fra store mesterskap i fire år, en avgjørelse som er anket til Idrettens voldgiftsrett (CAS).

Wada har de siste dagene hatt videomøter med berørte særforbund og antidopingorganer for å forklare innholdet i de oversendte informasjonspakkene. Dermed ligger sakene i forbundenes hender, men Wada vil følge med på hva som gjøres og har rett til å referere saker til Idrettens voldgiftsrett (CAS) om man finner at etterforskningsresultatene ikke følges opp på rimelig vis.

– Dette har vært en ekstremt utfordrende, langvarig og mangesidet etterforskning. Nå har vi tatt dem inn i en ny fase som gjør at vi er ett steg nærmere at juksemakere får sin straff, sier Günter Younger, som Wadas direktør for etterretning og etterforskning.

Han sier at etterforskningen av russisk dopingjuks ikke er over.

– Fortsatt gjenstår nye analyser av prøver hentet ut fra Moskva-laboratoriet, sier Banka.

Det er allerede er avdekket en rekke positive prøver som nå er under videre etterforskning. Fortsatt gjenstår analyse av nesten 700 «mistenkelige» prøver.

Wada vil i tråd med gjeldende regler verken opplyse navn på de 298 utøverne eller hvilke idretter de bedriver.

Wada opplyser på sitt nettsted at det av de 298 utøverne som er mistenkt for brudd på antidopingbestemmelsene og rapportert til sine respektive særforbund er 145 utøvere der det er mistanke om manipulasjon av data. For de øvrige 153 er det ikke mistanke om slik manipulasjon.

– Dette har vært den mest komplekse etterforskning i antidopingens historie, og vårt etterforskningsteam har gjort en fremragende jobb. De har gått gjennom tusenvis av dopingprøver og 24 terabyte data for hundrevis av utøvere i 28 idretter. Nå ser vi resultatene, sier Wada-president Witold Banka.

(©NTB)

Flere nyheter: