Menu

Vurderer privatisering

Flertallet i Fylkestinget vil at rådmannen skal utrede om det er nødvendig å konkurranseutsette deler av stabs- og støttefunksjonene.

Av admin | 18.06.2014 02:56:57

Dette gjelder kantinedriften, renhold i fylkeshuset og IKT-tjenester. Saken skal behandles på ny i desember.

Flere av partiene på venstresiden frykter nå dårligere lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte.

Av Rolf Helge Tveit | 18.06.2014 kl.05:56

Flere nyheter: