Menu
Arkivbilde: E. Solberg / Radio Haugaland

Vurderer å anke FKH-dommen

Saken tidligere FKH-eier Arne Utvik har reist mot FKH blir avvist av retten. Nå skal han ta stilling til om han vil anke saken.

Av Egil M Solberg | 13.05.2021 00:59:16

FKH-saken: Utvik mener at FK Haugesund og eier Ole Henrik Nesheim holdt verdiene i Haugesund stadion skjult under en generalforsamling i 2018 der aksjekapitalen ble skrevet ned til ingenting.

Forholdet ble avdekket da Nesheim forsøkte å selge aksjene i haugesund stadion for 52 millioner kroner. Da nedskrivningen ble gjort, var påstanden at selskapet ikke hadde verdier av betydning.

– For meg er det et viktig poeng at (styreleder Ole Henrik) Nesheim bevisst holdt tilbake den egentlige grunnen til at det var «nødvendig» å sette ned kapitalen, sier Utviks advokat Jens Otto Haugland til Haugesunds Avis.

«Slik retten ser det var det helt nødvendig for å komme i mål med nytegningen at de gamle aksjene ble skrevet til 0,- for å komme i mål med kapitalutvidelsen gjennom nytegning og at beslutningen om dette derfor ikke var «åpenbart urimelig»», skriver tingrettsdommer Arne Vikse om stridens kjerne i sin kjennelse.

Etter at saken ble avvist, må Utvik nå ut med saksomkostningene til FKH på 416.000 kroner. Saken kan imidlertid bli anket innen 30 dager.

 

Flere nyheter: