Menu
Institusjonen Små enheter i Vollen i Asker etter at Anna Kristin Gillebo Backlund var blitt drept 28. oktober 2014. Foto: Torstein Bøe / NTB

Vollen-drapet gjenåpnes – kan ha blitt uriktig dømt som tilregnelig

En ny psykiatrisk vurdering slår fast at 15-åringen som drepte Anna Kristin Gillebo Backlund i 2014 uriktig ble vurdert som tilregnelig da hun ble dømt.

Av NTB | 16.06.2022 10:31:21

Medisin og helse: Gjenopptakelseskommisjonen har bestemt gjenåpning av saken der en 15 år gammel jente ble dømt til forvaring for drapet på Anna Kristin Gillebo Backlund i 2014.

– Grunnlaget for avgjørelsen er at det foreligger en ny rettspsykiatrisk erklæring, som gir en rimelig mulighet for at domfelte kunne ha blitt frifunnet, dersom den hadde vært kjent for retten da saken ble pådømt, skriver kommisjonen i en pressemelding torsdag.

Det endte med at Borgarting lagmannsrett i 2016 dømte jenta som tilregnelig og til forvaring i inntil ni år.

Formelt har domfelte, som i ettertid har skiftet kjønn og i dag omtales som en mann, vært fengslet siden dommen ble avsagt i 2016. I realiteten har han helt siden pågripelsen vært innlagt på psykiatrisk sykehus.

Den nye rettspsykiatriske erklæringen fra 4. april i år er skrevet av spesialist i psykiatri Kjersti Anne Lyngstad og spesialist i psykiatri Synne Sørheim og har fått støtte fra DRK.

Etter at erklæringen forelå begjærte både den dømtes advokat og påtalemyndigheten ved Riksadvokaten at saken skulle gjenopptas.

Avgjørelsen blir sendt til Høyesteretts ankeutvalg som skal peke ut en ny lagmannsrett til å behandle saken.

Det var faglig uenighet om den psykiatriske diagnosen for jenta, som bare var 15 år da drapet på barnevernsinstitusjonen Små Enheter i Vollen, skjedde i oktober 2014. Mens fagpersonell ved Sandviken sykehus mente hun led av schizofreni, kom de rettspsykiatrisk sakkyndige til at hun led av en personforstyrrelse, en konklusjon som fikk støtte i Den rettsmedisinske kommisjon (DRK).

I forbindelse med at minstetiden på seks år av forvaringsdommen nærmet seg, tok andre sakkyndige i vår en ny psykiatrisk vurdering av den nå 22 år gamle domfelte. De slår fast at den domfelte lider av kronisk paranoid schizofreni og har blitt feildiagnostisert og feilbehandlet helt siden 11-årsalderen og dermed også på gjerningstidspunktet for drapet i 2014.

– Påtalemyndigheten har anført at dersom den diagnostiske vurderingen i den nye erklæringen legges til grunn vil det være lite tvil om domfelte må anses som psykotisk på gjerningstidspunktet, og at det i alle fall, foreligger rimelig tvil om at domfelte var tilregnelig. Kommisjonen tiltrer denne vurderingen, skriver nestleder Trude Marie Wold i beslutningen fra kommisjonen.

Flere nyheter: