Menu
Foto: Heiko Junge / NTB

Vindkraft-kommuner får skatte-inntekter

Særavgiften på landbasert vindkraft trer i kraft fra 1. juli 2022. Avgiften vil utgjøre 1 øre per kWh produksjon.

Av Egil M Solberg | 26.06.2022 08:00:12

Vindkraft: Inntektene fra avgiften tilfaller staten, men skal fordeles til vertskommunene.

I forbindelse med statsbudsjettet for 2022 vedtok Stortinget en særavgift på landbasert vindkraft.

Siden avgiften kunne reise EØS-rettslige problemstillinger om offentlig støtte ble iverksetting av avgiften utsatt. Dette er nå avklart, og avgiften vil bli iverksatt fra 1. juli 2022.

Endringene i særavgiftsforskriften har vært på høring.

Flere nyheter: