reklame
Menu
Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Vindafjord sa ja til kraftmaster

Kommunestyret i Vindafjord vedtok tirsdag kveld å støtte planene for å bygge kraftkabler gjennom kommunen. I Etne sa de nei til planene i sist uke.

Av Egil M Solberg | 15.12.2020 23:01:13

Kraftledninger: I høringsfremlegget til konsesjonssøknad for kraftledninger fra Blåfalli til Gismarvik, var Vindafjord kommune positive til den omsøkte traseen fra Sandalia til Ølen og videre fra Nerheim til Dalsdal.

Fra Dalsdal til Skjoldafjorden har Statnett utarbeidet en trasé som blant annet går på vestsiden av Storefjellsnibba, men her anbefaler kommunen et alternativ som går lavere, skriver Grannar.

Hei i Etne

Kommunestyret i Etne vedtok enstemmig i sist uke å si nei til forslaget om kraftlinjer gjennom kommunen.

De stiller seg negative til søknaden fra Statnett om en ny kraftledning fra Blåfalli til Gismarvik – over store arealer i Etne kommune.

Innstillingen fra Etne er at kraftlinjen som skal forsyne Haugaland næringspark og andre bedrifter på ytre Haugalandet med strøm, må gå fra Sauda via Sandeid til Gismarvik.

En annen løsning kan være å kreve at kraftkablene blir lagt i sjøkabel og jordkabel, mener kommunen.

Flere nyheter: