Menu
Foto: Marianne Løvland / NTB

Vil strupe trafikken som et klimatiltak

Regjeringspartiene vil redusere antallet motorveier i Nasjonal Transportplan. Hensikten skal være å strupe trafikken som et klimatiltak. - Køer er ikke god klimapolitikk, sier Terje Halleland i FrP.

Av Egil M Solberg | 20.12.2021 19:29:52

Trafikk: Regjeringen vil redusere satsingen på stamveinettet og øke satsingen på fylkesvegnettet. Det vi si færre motorvegprosjekt med fire felt.

I budsjettavtalen mellom regjeringen og SV er det tatt med et punkt hvor:

«Stortinget ber regjeringen frem mot statsbudsjettet for 2023 komme tilbake med en vurdering av veiporteføljen i Nasjonal transportplan (NTP) for å sikre en effektiv gjennomføring og oppfølging av klimamålene. Gjennomgangen skal også vurdere veinormalene, herunder en høyere terskel for trafikkmengde for bygging av firefelts motorveier.»

– Under debatten om neste års samferdselsbudsjett bekreftet både Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti at de ønskte en gjennomgang av alle prosjekter hvor det er valgt en vegløsning med fire felt og reduseres disse til to- og trefelts hvor dette er mulig, sier stortingsrepresentant Terje Halleland i FrP.

Dette skaper nå usikkerhet for Rogfast og Hordfast og effekten av disse veiprosjektene.

Statsråden bekreftet at Regjeringen har igangsatt et arbeid for å kartlegge hvilke strekninger som dette kan gjelde.

– Nå skaper regjeringen en enorm usikkerhet på mange prosjekter og hvordan disse skal dimensjoners. FrP har prioritert smale firefeltsveier som kostnadseffektive, samfunnsøkonomiske og trafikksikre sier Stortingsrepresentant Terje Halleland som også er samferdselspolitisk talsmann for Fremskrittspartiet.

– Dette kan ramme planer for både E39 og E134 og igangsette reverseringer på flere prosjekter, sier Halleland og fortsetter.

– De store utfordringene med å bygge landet i sammen, for å koble regioner og de store byene sammen ligger i et effektivt stamveinett. Dette er helt nødvendig for å opprettholde et attraktivt næringsliv.

Flere nyheter: