Menu
Arkivbilde: Statens Vegvesen

Vil strupe pengebruken i Rogfast og Hordfast

Ledende politikere på Vestlandet frykter at en østlending som samferdselsminister vil bety farvel til store ferjefriprosjekt i vest, og mer penger til jernbaneutbygging på Østlandet.

Av Egil M Solberg | 19.10.2021 15:11:24

Samferdsel: Det har vært en tradisjon i mange år at samferdsleministeren kommer fra Vestlandet, men nå er det Jon-Ivar Nygård (Ap) fra Fredrikstad som har statsrådsposten.

Nygård har tidligere uttalt seg kritisk til Rogfast og Hordfast. Han argumenterer med at det er viktigere med bedre togforbindelse mellom Oslo og hjembyen Fredrikstad.

– Jeg er urolig siden vi nå har fått en samferdselsminister som så tydelig har pekt på ferjerfriprosjektet som noe vi skal nedprioritere, mens han mener vi skal opprioritere intercity-utbyggingen på Østlandet, sier Silja Ekeland Bjørkly, gruppeleder for Høyre på fylkestinget i Vestland til NRK.

Leder i Hordfast, Øyvind Halleraker, er imidlertid overbevist om at det fortsatt er et stort flertall på Stortinget for å fullføre de store veiprosjektene på Vestlandet.

– Dette er veiprosjekt som er viktige for verdiskapingen i hele landet. Det er på vestlandet mye av verdiskapingen skjer og som kommer hele landet til gode. Dette er derfor det mest samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjektet i NTP, sier Halleraker.

Flere nyheter: