Menu
Foto: Pixabay

Vil stanse vindkraftprosjekt i Tysvær

Velforeningen på Mjåsund har kommet med krass kritikk mot planene om å bygge 210 meter høye vindmøller i området.

Av Egil M Solberg | 12.03.2019 14:10:09

Politikk: Velforeningen på Mjåsund reagerer kraftig på planer om å bygge gigantiske vindmøller med prosjektet Gismarvik vindkraftverk i Haugaland Næringspark. Nå har de sendt inn sin frustrasjon i høringen, melder Tysvær Bygdeblad.

Høringsfrist er satt til 11. mars i år, en frist de mener er veldig kort. Høringen ble utsendt 15. februar i år.

Velforeningen reagerer også på flere ting rundt selve etableringen.

De enorme konstruksjonene kommer bare ca 900-1000 meter fra bebyggelse. Det påpekes også at anlegget vil utgjøre en større visuell forurensning og skyggekasting.

De frykter også støy og iskasting fra turbinbladene som kan være farlig.

De påpeker også at en rekke andre områder hvor vindindustri er etablert, at eiendomsverdier reduseres alt fra 10 til 45 %.

Nå krever de først og fremst at høringsfristen utsettes og krever en bedre utredning rundt punktene i sin klage, skriver avisa.

Flere nyheter: