Menu
Gondolbane til Rossnoss i Odda kan bli en stor turistattraksjon. Illustrasjon Ullensvang kommune.

Vil stanse gondolprosjekt for å verne reinsdyr

Statsforvalteren i Vestland vil stoppe gondolbaneprosjektet i Odda, fordi stasjonen på fjelltoppen kan påvirke villreinstammen på Hardangervidda.

Av Egil M Solberg | 30.11.2022 11:04:18

Gondolbane: Hardanger Lift setter nasjonale interesser knytt til villreinen sine arealbehov på prøve, mener Statsforvalteren.

Det påpekes at prosjektet ødelegger for de økologiske funksjonskravene til leveområdet for villreinen.

Reidar Borgstrøm i Ås er en av mange som har engasjert seg i arbeidet mot gondolbanen.

– Ordføreren er selvfølgelig i sin fulle rett til å forsøke å presse Statsforvalteren til å snu, men samtidig burde han innse at et endret vedtak vil være på bekostning av villrein, sier Reidar Borgstrøm, som er professor emeritus ved NMBU til Bondebladet.

Flere nyheter: