Menu
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp). Foto: Heiko Junge / NTB

Vil redusere den seksuelle lavalder

Straffelovrådet foreslår å senk den seksuell lavalder til 15 år. Det er en av flere endringer Straffelovrådet foreslår for justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Av Egil M Solberg | 19.12.2022 17:35:44

Samfunn: Rådet har gjennomgått hele kapitlet i straffeloven, først og fremst for å sikre at retten til selv å bestemme hvem man vil ha sex med, tilstrekkelig vernes.

– De foreslåtte endringene vil styrke vernet av den seksuelle selvbestemmelsesretten, både for voksne og barn, sier rådsleder Linda Gröning, jusprofessor ved Universitetet i Bergen.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) fikk overlevert anbefalingene mandag ettermiddag.

Samtidig foreslår rådet at vernet for barn under seksuell lavalder styrkes, gjennom at straffansvar for seksuell omgang med barn under 15 år også skal omfatte den som får barnet til å ha seksuell omgang med en annen.

Den seksuelle lavalderen i Norge er nå 16 år. Det vil si at det er straffbart å ha sex med barn under 16 år. Rådet anbefaler at «barn som nærmer seg seksuell lavalder gis større rom for å utforske egen seksualitet i samhandling med jevnaldrende», ifølge en pressemelding fra rådet.

Sexkjøp mellom voksne bør avkriminaliseres, såfremt handlingene ikke omfattes av straffelovens kapittel om seksuallovbrudd, mener straffelovrådet.

Rådet foreslår også å fjerne minstestraffene i seksuallovbruddskapitlet.

Flere nyheter: