Menu
Ole Bernt Thorbjørnsen. Rådmann i Haugesund kommune. FOTO: E Solberg

Vil nekte sosialklienter barnetrygd

I Haugesund kommune mener de det er urimelig at de med sosialhjelp skal få mer utbetalt enn vanlige folk som er i jobb. Derfor mener de at sosialklienter må fratas barnetrygden, slik praksis er nå.

Av Egil M Solberg | 19.06.2019 15:28:01

Politikk: Kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen legger i dag frem et forslag om at kommunen skal fortsette med å ta barnetrygden fra dem som får økonomisk sosialstønad.

SV på sin side går inn for å holde barnetrygden utenfor når sosialstønad skal beregnes, melder Haugesunds avis.

Kommunene frykter at fattige fra hele regionen skal flytte til Haugesund for å få mer i sosialstønad.

– I skrivende stund har alle omkringliggende kommuner samme praksis som Haugesund, men kommunedirektøren er kjent med at Karmøy skal behandle en sak innenfor det samme saksområdet. Hvis Haugesund legger seg over våre nabokommuner, vil dette kunne medføre at vi får flere som velger å flytte til kommunen med bakgrunn i at nivået på ytelsene er høyere enn nabokommuner, frykter kommunedirektøren ifølge avisa.

Flere nyheter: