Menu
Bjørn Gunnar Husby i Haugesund Venstre. FOTO: Haugesund Venstre

Vil løse lærerutfordringen i Haugesund

Haugesund Venstre lanserer nå to konkrete forslag til hvordan lærerkrisen kan løses.

Av Egil M Solberg | 11.06.2021 16:52:03

Lærerkrise: Haugesund Venstre mener det er viktig at Signe Nordbotten, leder i Utdanningsforbundet i Haugesund, har satt fokus på ansatte uten kvalifisert lærerutdanning i Haugesundskolen.

Venstres representant i utvalg for oppvekst i Haugesund, Bjørn Gunnar Husby, mener at kommunen ikke kan ha det slik.

Det viktigste for elevenes læringsmiljø og læringsutbytte er å ha en kvalifisert lærer, sier Husby.

Husby har to innspill som muligens kan gjøre situasjonen bedre.

1. kommunen kan ansatte et visst antall lærere i en vikarpool.

De bør ansettes i 100 prosent og være tilgjengelig for de skolene som har behov, og det har skolene hvert år.

Tallene for 1. kvartal 2020 og 2021 viser at sykefraværet i skole/SFO er mellom 7-9 prosent. Det er ikke et mål at lærerne i vikarpoolen skal arbeide slik i årevis, men at det kan være et steg mot en fast stilling på en skole i Haugesund.

2. Hver skole kan ha lærerstillinger hvor en del av stillingen kan brukes til vikartimer. For eksempel kan noen lærere ha fast undervisning i 90 prosent av stillingen, de resterende 10 prosent brukes når det er behov for vikar.

Det er mulig at noen skoler i Haugesund gjør dette allerede.

I følge Husby vil de skisserte løsningene kunne føre til uforutsigbarhet for ansatte. Derfor vil han at kommunen og politikerne samarbeide med fagforeningene for å finne gode løsninger.

Flere nyheter: