reklame
Menu
Legekontoret i Førde kan legges ned og slås sammen til ett felles legekontor. Foto: Daniel DeNiazi

Vil legge ned Førde legekontor

Rådmannen i Sveio kommune vil slå sammen legekontorene i Førde og i Sveio til ett legekontor. Innbyggerne raser mot rådmannens forslag.

Av Daniel DeNiazi | 06.11.2020 13:12:38

Helse: I et Facebook-innlegg tar fastlege Jens Aksdal ved Førde legekontor, et kraftig oppgjør, der han mener at hovedargumentet om at legene ønsker et større faglig miljø er feil. Han mener at argumentet fra kommunen kommer som følge av at Sveio kommune har hatt en agenda om å sentralisere tjenestene i flere år.

– Vi har lokaler som er konstruert for formålet både teknisk og arealmessig, men de vil plassere oss i kjelleren på kommunehuset. Forslaget kommer fra en kommunalsjef med bakgrunn fra NAV og barnevern uten innsikt i drift av legekontor, skriver Aksdal i innlegget. Innlegget har fått innbyggerne til å engasjere seg.

Vedtaket gjøres med forbehold om at helsestasjonen sine nåværende lokaler kan frigjøres til et samlet legekontor ved en utbygging, jamfør punkt 2, 3, 4 og 5 i vedtaket. Saken skal opp i politisk behandling.

Rådmannen har ferdigstilt en sak med planer for rehablitering av kommunehuset og et nybygg. Nybygget vil ha 30 kontorplasser og heis, og prislappen vil koste 22,8 mill. inkl. mva.

Fastlege Jens Aksdal går hardt ut mot forslaget til rådmannen. Foto: Privat

Til Radio Haugaland sier Aksdal at de har vært tidligere åpen om å selge bygget til Sveio kommune for å opprettholde driften, men dette skal kommunen ha takket nei til. Han sier også at dersom det blir en sammenslåing av legekontorene, vil dette svekke tilliten mellom brukerne og administrasjonen i kommunen.

– Sveio kommune har i over tid hatt en agenda om å sentralisere tjenestene i kommunen. Dette svekker tilliten mellom brukerne og administrasjonen i kommunen. Vi er veldig sårbare og spesielt nå som det er koronapandemi. Dette vil medføre at en sammenslåing gjør oss enda mer sårbare enn det vi ser i dag. Vi har vært åpen om å selge bygget til Sveio kommune, men dette var de ikke interessert i.

Det er ikke mer enn en uke siden Sveio legekontor måtte stenge ned midt i kontortiden da en av sekretærene hadde fått påvist luftveisinfeksjon på jobben. Det medførte at Førde legekontor måtte overta tjenestene.

Brigt Ottar Valen fra Tittelsnes er en av brukerne ved Førde legekontor. Han mener det er helt uhørt at folk fra nord i kommunen må kjøre nesten tre mil for å komme seg til fastlegen, og at politikerne svekker tilliten til innbyggerne når tettstedene i kommune blir stilt utenfor.

– Vi fikk inn et nytt kommunestyret og hadde tro på de folkevalgte. Nå ser vi dessverre at politikerne ikke har vist noe tegn på å sette en bremser for sentraliseringen. Det gjør oss her i nord enda mer sårbar, sier Valen.

Foto: Daniel DeNiazi

– For det første må vi nesten kjøre i tre mil for å komme oss til legen. Dette gjelder også for de som kjører privat eller bruker drosje. Og for det andre er det allerede to legekontor i Sveio, og nå vil de legge ned legekontoret for å styrke tjenestene i Sveio sentrum. Hele Norge har rett til helsetjenester i nærområder, og vi ser at kommunen fraskriver seg ansvaret.

Radio Haugaland har ikke lykkes å få en kommentar fra rådmann, Jostein Førre, men til lokalavisen Vestavind sier han som følge:

– En samlokalisering av samorganisering av legekontoret vil gi stor faglig og økonomisk gevinst. Et større fagmiljø vil bidra positivt til både rekruttering og å beholder leger. I forhold til sammenslåing av legekontoret, med nedlegging av Førde legekontor, kan dette oppleves negativt i forhold til reiseavstand for enkelte pasienter. Ser man på beredskapen, kan det være en risiko å ha de fleste legene på ett legekontor. I en pandemisituasjon, må dette for eksempel ivaretas i forhold til drift.

Aksdal oppfordrer rådmannen til å lytte til hva legene har å si, ut fra den kompetansen de sitter med.

Radio Haugaland har ikke lykkes å få en kommentar fra rådmannen Jostein Førre eller ordfører Linn-Therese Erve. Administrasjonen i Sveio kommune opplyser om at de sitter i et møte frem til ettermiddag.

Flere nyheter: