Menu
Bjørn Gunnar Husby, medlem utvalg for oppvekst, Haugesund Venstre. Foto: Elise

Vil la elevene skrive egenmelding

Sveinung Stensland, helsepolitisk talsperson i Høyre og Bjørn Gunnar Husby, medlem av utvalg for oppvekst i Haugesund for Venstre, er uenige om praksisen rundt å skrive egenmelding.

Av Egil M Solberg | 19.02.2020 15:39:12

Politikk: Sveinung Stensland, helsepolitisk talsperson i Høyre, ønsker at helsesykepleiere skal kunne skrive sykemelding for elever i videregående skole.

Bjørn Gunnar Husby, medlem av utvalg for oppvekst i Haugesund for Venstre, er uenig.

– Det er ingen god idé å flytte arbeidsbyrden fra fastlegene til helsesykepleierne», sier Husby.

Han mener at helsesykepleierne har mer enn nok arbeidsoppgaver, og at flere arbeidsoppgaver vil gi dem mindre tid til forebyggende helsearbeid.

Landsgruppen for helsesykepleiere i Sykepleierforbundet har uttalt til nrk.no at de ikke ønsker eller har kompetanse til å overta denne arbeidsoppgaven.

Husby vil at elevene i den videregående skole skal ha mulighet til å skrive egenmeldinger, slik arbeidstakere har.

– Noe av det viktigste vi gjør i skolen, er å utvikle selvstendige unge mennesker som tar egne gode valg. Lar vi elevene i videregående skrive egenmelding, ansvarliggjør vi dem når det gjelder eget fravær, sier Husby

Arbeidstakere kan i dag bruke egenmelding for inntil tre dager om gangen, og inntil fire ganger i løpet av en 12-månedersperiode.

– En lignende ordning må vi få til for eleven i den videregående skole, sier Husby.

Han tilføyer at dette vil avlaste fastlegene, som rapporterer om mer arbeid som følge av fraværsgrensen som ble innført i 2016.

En rapport fra Fafo i 2019 viser at fraværet i videregående skole ble redusert med 20 % etter at fraværsgrensen ble innført i 2016.

Dette synes Husby en god utvikling, men han mener at dagens ordning har gjort det vanskeligere for de elevene som allerede har en utfordrende livssituasjon.

– For disse elevene er det en ekstra belastning å oftere måtte oppsøke lege og kanskje betale for det selv. Å kunne benytte egenmeldinger vil være spesielt viktig for disse elevene, sier Husby.

Flere nyheter: