Menu
Kommunelege Jostein Helgeland vil holde smittetallene for seg selv. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Vil ikke publisere smittetall lenger

Haugesund kommunen vil fra i dag slutte å informere om smittetall i kommunen. Situasjonen vil dermed være ukjent for innbyggere og media fremover. Kommunen kan med dette bryte loven.

Av Egil M Solberg | 01.08.2021 20:40:59

Koronapandemi: Gjennom hele pandemien har Haugesund kommune skilt seg ut fra andre kommuner på Haugalandet og Sunnhordland, i forhold til at informasjonen om smittesituasjonen til tider har vært svært dårlig og vanskelig å få tilgang til.

Mens sentrale myndigheter og nabokommunen har valgt å holde en åpen dialog med god informasjon overfor sine innbyggere, har Haugesund vært et mørkt kapittel i åpenheten man skulle forvente under pandemien.

Haugesund har til tider hatt store utfordringer med et høyt antall smittede, noe som har vært krevende å formidle i mange situasjoner.

Smittetallene fra dag til dag er noe mange har interesse av å følge, noe lesertall på diverse nettsider klart viser. At kommunen nå vil nekte sine innbyggere denne informasjonen, er under enhver kritikk.

Kommunen opplyser at de nå bare vil informere når det er snakk om større utbrudd, sier kommuneoverlege Jostein Helgeland til Haugesunds Avis.

I tillegg begrunner han avgjørelsen med at tallene for både testing og smitte er små nå, og at de daglige variasjonene ikke sier så mye om smittetrykket lokalt lenger.

Det kommunelegen ikke sier noe om, er at den nye deltavarianten nå utgjør en betydelig trussel og at mange er engstelige. Mange som er smittet både med én og to doser blir smittet – det samme gjelder de som har gjennomgått sykdommen tidligere.

Kommunelegen har sågar selv utrykt denne bekymringen i media gjentatte ganger de siste uken. Da er det betimelig å stille spørsmål med «informasjonsmørkleggingen».

Det er også et faktum at smittetallene i senere tid har økt i regionen og flere kommuneleger i nabokommuner opplyser at de forventer at smittetallene vil øke i tiden fremover. Men i Haugesund skal tallene og utviklingen holdes skjult fra innbyggerne.

Kan bryte kommuneloven

Et levende lokaldemokrati forutsetter engasjerte innbyggere. Innbyggerne er avhengig av informasjon om hva som skjer i kommunen. Det er viktig at kommunene skal være forpliktet til å informere om sin virksomhet. Dette skriver regjeringen om kommuners informasjonsplikt etter den nye kommuneloven.

Det er vår mening at Haugesund kommunen gjentatte ganger under pandemien, og nå med denne «informasjonsblokaden», bryter kommunelovens bestemmelser om sin informasjonsplikt.

Flere nyheter: