powergym
Menu

Vil ikke ha nynorsk

Intensjonsavtalen om å danne et superfylke på vestlandet ble signert i dag, men i Rogaland er det uaktuelt med nynorsk.

Av Egil M Solberg | 15.09.2016 16:15:04

I intensjonsavtalen er det et punkt som understreker nynorsken sin sterke posisjon på Vestlandet, men i Rogaland motsetter man seg at målformen skulle være hovedmål i det nye fylket.

De tre fylkene Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland er likevel enige om at det skal etableres et nytt vestlandsfylke. Det skal hete Vestlandsregionen.

I løpet av høsten skal de tre fylkestingene behandle saken.

Bergen blir senter for det nye superfylket. Her vil også den politiske ledelsen sitte.