Menu
Administrerande direktør i Sunnhordland Kraftlag AS (SKL). FOTO: SKL

Vil ha skattelette for vannkraft

- Norsk vannkraft er Norges mest skattlagde bransje, der skattleggingen nå hinder investeringer. Det sier administrerende direktør John Martin Mjånes i SKL.

Av Egil M Solberg | 23.06.2020 17:05:57

Vannkraft: Nylig ble oljeskatten redusert for å stimulere til investeringer, det er også betydelige subsidier for å satse på vindkraft, men hva med vannkraft?

Mange anlegg er nå modne for opprusting og utvikling.

– Norsk vannkraft er Norges mest skattlagde bransje, der skattleggingen nå hinder investeringer for i størrelsesorden 10 milliarder kroner, sier administrerende direktør John Martin Mjånes i SKL.

Terje Halleland (FrP) i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, er enig med Mjånes og røper at det også for vannkraft vil skje noe i tiden fremover.

– Vi jobber med tiltak for å stimulere til investeringer også i forbindelse med vannkraft. En omlegging av hvordan vannkraft skattlegges vil legge bedre til rette for lønnsomme investeringer, sier Halleland.

De siste årene har det vært diskutert flere mulige løsninger. Dette har medført både debatt og kritikk.

Flom av kritikk

Den som forsøker å rokke ved innarbeidede skatteordninger kan ikke regne med å komme fra det ustraffet. Kraftskattutvalgets forslag har møtt kritikk fra mange hold etter at det ble lagt frem. Her er noen av aktørene som har ytret seg.

  • Kraftkommuner: Forslaget er et «dramatisk brudd» på samfunnskontrakten som har ligget til grunn for kraftutbygging, mener Landssamanslutninga av vasskraftkommunar (LVK), kraftkommunenes organisasjon. De tror ikke på at overføringer fra staten vil kompensere for tap av de direkte skatteinntektene.
  • Kraftnæringen: Det er feil medisin å fjerne de kommunale skatteordningene, mener Energi Norge, kraftnæringens interesseorganisasjon. Utvalgets forslag vil svekke den lokale oppslutningen om fleksibel, fornybar kraftproduksjon, mener Energi Norge. I steden ønsker organisasjonen endringer i grunnrenteskatten.
  • KS: Kommunenes organisasjon KS er skuffet over at utvalget foreslår omfordeling av kraftskatt fra kommunene til staten uten at det er tydelig på hvordan kraftkommunene skal kompenseres. «KS er svært overrasket over at utvalget ikke ser at grunnlaget for lokaldemokratiet svekkes ved at kraftskatteinntektene ikke lenger kommer lokalsamfunnet til gode,» skriver organisasjonen i en uttalelse.
  • Småkraftforeninga: Utvalgets forslag vil også gi store endringer for småkrafteiere når grunnrenteskatten vil gjelde for mange av anleggene. Nybygging vil stoppe opp samtidig som mange eksisterende verk vil gå konkurs, mener Småkraftforeninga.
  • Vindkraftkommuner: Forslagene vil sette en effektiv stopper for lokal aksept for kraftutbygging, mener Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner.

Flere nyheter: