Menu
Mette Lothe i Haugesund Venstre. Foto: Haugesund Venstre

Vil ha psykologer inn i skolen

Haugesund Venstre vil nå gå inn for å ansette 3 skolepsykologer i Haugesund.

Av Egil M Solberg | 15.01.2020 15:26:55

Politikk: Haugesund Venstre gjennomførte sitt årsmøte på Gamle Slaktehuset tirsdag denne uken.

Mette Lothe ble gjenvalgt som leder for lokallaget.

Med seg i styret fikk hun Torbjørn Vevle Grønn, Chris Dahl, Lene R. Mathisen og Monica Tindeland.

Vil ansette psykologer

Haugesund Venstre vil ansette 3 skolepsykologer på fulltid i ungdomsskolene i Haugesund. Det vedtok årsmøtet i sin politiske uttalelse.

Bjørn Gunnar Husby, Haugesund Venstre

– Ungdommer er i en sårbar fase og et lavterskeltilbud på skolene med psykisk helsetjenester vil kunne forbygge psykiske lidelser, sier Bjørn Gunnar Husby i Haugesund Venstre.

Ungdata-undersøkelsen fra 2019 viste at 15 prosent av ungdommene i ungdomsskolealder i Haugesund er plaget med depressive symptomer og 19 prosent er plaget av ensomhet.

– I tillegg er selvmord blant unge mennesker i Norge økende, lett tilgjengelige skolepsykologer vil være et viktig selvmordsforebyggende tiltak, opplyser Husby i en pressemelding.

Forbigående depresjon

– For mange ungdommer er de psykiske plagene forbigående, men de kan likevel oppleves alvorlige og føre til betraktelig dårligere livskvalitet. Psykologer som er tilgjengelige for elevene på skolene vil forbygge psykiske lidelser. Får vi fanget opp ungdom som sliter tidligere, er mye gjort sier han.

Høsten 2020 får skolen nye læreplaner. Folkehelse og livsmestring er et av tre tverrfaglige tema i planene, og Haugesund Venstre ser for seg at skolepsykologene vil kunne bidra positivt ved å gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk helse.

– Haugesund Venstre har som målsetning at Haugesund skal være et godt sted å bo for ungdom. Det er viktig å sette inn tiltak for en bedre psykisk helse for våre unge nå, derfor vil vi ansette 3 skolepsykologer i ungdomsskolene i Haugesund, avslutter han.

Flere nyheter: