Menu
SATSER PÅ FISKEINDUSTRIEN: Terje Halleland (FrP) vil kjempe for å få bedre rammevilkår for fiskeindustrien slik at mer av videreforedlingen kan foregå i Norge. FOTO: Privat / FrP

Vil ha mer videreforedling av fisk i Norge

FrP vil nå bidra til bedre rammevilkår for fiskerinæringen, slik at mer av videreforedlingen kan skje i Norge. Dette vil skape flere arbeidsplasser og redusere klimautslippene.

Av Egil M Solberg | 19.06.2021 12:45:40

Politikk: I dag blir fisk eksempelvis sendt til Kina for filetering og sendt tilbake til Norge. Det mener Halleland at er uheldig.

– Vi må bort fra å være en ren råvareleverandør og sørge for rammevilkår som gjør det mulig å videreforedle fisken her i Norge, sier Halleland til Radio Haugaland.

Dette mener han vi kunne skape mange arbeidsplasser og stor verdiskapning rundtom i hele landet.

Transporten i seg selv bidrar til høyere klimautslipp. Ved å videreforedle fisken i Norge vil klimautslippene også bli redusert.

– Det er vinn vinn for alle, sier Halleland som skryter av næringen som etterhvert har utviklet seg svært positivt de siste årene.

– Men det betyr ikke at vi ikke kan bli enda bedre på å forvalte fiskeressursene. Det er blant annet en utfordring å rekruttere arbeidskraft til yrket, sier Halleland.

Halleland mener tiltak for å bedre rammevilkårene er sunn fornuft.

Flere nyheter: