Menu
Bjørn Gunnar Husby og Røkke Mathisen fra Haugesund Venstre vil komme i gang med en lokal light-utgave av rusreformen. FOTO: Haugesund Venstre

Vil ha lokal «rusreform»

Røkke Mathisen og Bjørn Gunnar Husby fra Haugesund Venstre vil komme i gang med en lokal light-utgave av rusreformen.

Av Egil M Solberg | 03.03.2022 09:42:02

Rusreform: Venstre og den blågrønne regjeringen sitt forslag til rusreform fikk ikke flertall på Stortinget i fjor.

Nå ønsker Lene Røkke Mathisen og Bjørn Gunnar Husby fra Haugesund Venstre å komme i gang med en lokal light-utgave av rusreformen, hvor de som blir tatt med mindre mengder narkotika til egen bruk, kan bli pålagt å møte en rådgivende enhet i kommunen.

Istedenfor rusreformen, vedtok Stortinget i 2021 at alle kommuner må opprette rådgivende enheter for russaker, noe de får midler til fra 1. juli 2022.

I tillegg får politiet anledning til å avgjøre straffesaker med pålegg om oppmøte hos disse rådgivende enhetene.

Mathisen og Husby mener at Haugesund kommune må komme i gang med å etablere denne rådgivningsenheten så raskt som mulig, gjerne i samarbeid med de andre kommunene på Haugalandet.

De mener det må sikres tilstrekkelig finansiering av den kommunale rådgivningsenheten, samt sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse.

De ber også om at kommunen må gå i dialog med politiet om å innføre påtaleunnlatelse ved bruk/besittelse av mindre mengder narkotika, med betingelse om henvisning til rådgivningsenheten.

Oppmøte for den kommunale enheten vil være obligatorisk for å unngå en vanlig straffereaksjon, og vil kunne motivere mennesker til å gjøre endringer i livet.

Et kommunalt rådgivende organ skal gi kunnskapsbasert informasjon om risiko og skadevirkninger ved bruk av narkotika, utrede behov for tjenester og videre oppfølging og behandling.

Bjørn Gunnar Husby, som er Haugesund Venstre sitt medlem i utvalg for oppvekst, mener det er på tide at unge mennesker med rusproblemer tilbys hjelp, ikke straff.

– Vi vet at straff ikke begrenser bruken av narkotika, det fremkommer klart i en rekke forskningsarbeid og er godt oppsummert i Rusreformutvalgets rapport, sier Husby.

Lene Røkke Mathisen som er fast medlem i utvalg for helse, omsorg og sosialtjenester kommer til å ta opp saken i utvalgets neste møte den 17.mars.

Hun ønsker at Haugesund kommune inntar en ledende rolle på Haugalandet i arbeidet med å opprette rådgivende enheter og dialog med politiet.

Mathisen opplyser også at Haugesund Venstre har foreslått en politisk resolusjon om lokal «rusreform» til årsmøte i Rogaland Venstre 12.-13. mars.

Både Mathisen og Husby ble skuffet da AP, SP og FRP stemte ned Rusreformen i Stortinget i fjor.

I påvente av at et nytt flertall vokser fram og den kunnskapsbaserte ruspolitikken overtar, vil de derfor jobbe for en lokal light-versjon, slik man nå er i gang med i Oslo.

Flere nyheter: