reklame for Jakobsen Energiservice
Menu
Arsvågen Rogfast FOTO: COWI / Statens Vegvesen
Arsvågen, Rogfast. ILLUSTRASJON: COWI / Statens Vegvesen

Vil ha fortgang i Rogfast

Det er bekymringer for at Rogfast-prosjektet skal stoppe opp eller få store nye forsinkelser. Nå jobber stortingsrepresentant Terje Halleland (FrP) fra Rogaland med å få fortgang i prosjektet.

Av Egil M Solberg | 16.04.2020 08:40:17

Rogfast: Halleland er kritisk til tidsbruken i vegdirektoratet.

– Etter at anbudene til Kvitsøy-tunnelen ble så mye dyrere enn forventet, ble et konsulentselskap leid inn for å ta en gjennomgang. Denne rapporten ble levert vegdirektoratet i begynnelsen av mars måned, sier Halleland.

Nå etterlyser han konklusjonen og at planene skal sendes departementet og samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) for en gjennomgang.

– Med de endringer som er foreslått har Statens Vegvesen antydet et kostnadskutt i størrelsesorden 3 milliarder kroner. Dermed skal rammene være innenfor det som er bevilget og prosjektet må ikke tilbake til Stortinget, sier Halleland.

Halleland forventer at prosjektet blir gjennomført som planlagt til tross for de enorme kostnadskuttene.

– Kontraktstrukturen her er også avgjørende for kostnadene. Det samme har tidsbruken. Jeg er sikker på at denne rapporten inneholder fordringer rundt dette som i sum gir store besparelser, forklarer Halleland.

Gunnar Eiterjord har varslet ansatte i Statens vegvesen om at Vegdirektoratet har bestemt Rogfast skal skilles ut i nytt prosjekt med en ny prosjektleder.

Kvitsøy-ordfører Bjørsvik stiller seg ifølge Aftenbladet undrende. Han reagerer på at Statens vegvesen bruker lang tid på interne prosesser for å oppnå kostnadsbesparelser på et lønnsomt veiprosjekt, og i tillegg har tenkt å omorganisere.

Hør intervjuet på vår Podcast

Flere nyheter: