reklame for Jakobsen Energiservice
Menu
Terje Halleland, Bård Hoksrud og Helge Andre Njåstad i Frp. FOTO: FrP / Privat

Vil ha arm til Bergen

Fremskritspartiet (FrP) fremmet i dag et forslag om å utrede arm til Bergen fra E134. Forslaget er fremmet sammen med Arbeiderpartiet (Ap) og Senterpartiet (Sp).

Av Egil M Solberg | 22.10.2020 12:43:37

Veipolitikk: Det var Bård Hoksrud (FrP) som fremmet forslaget i stortinget i dag.

Stortingsrepresentant Hoksrud reiste 5-7. september sammen med kollegene Helge Andre Njåstad og Terje Halleland langs hele traséen for å hente inn innspill til NTP og forbedringer av E134.

Det er etter denne turen at partiet nå har jobbet frem forslaget som Ap og Sp har gitt sin tilslutning til.

– E134 som en samlet trase mellom Vestlandet og Østlandet er den desidert mest samfunnsnyttige strekningen mellom øst og vest. Nå må vi få på plass en konsekvensutredning og legge trasévalg bak oss og begynne å bygge, sier Terje Halleland (FrP).

FrP sin stortingsgruppe besluttet tidlig i oktober å fremme forslaget.

– Bergen er Norges maritime hovedstad og det er mye eksport fra regionen. Derfor er det viktig å rute raskere veiforbindelser ut i Europa, sier Njåstad (FrP).

Hoksrud mener prosjektet har meget stor betydning.

– Utbedring av E134 betyr enormt mye, og som representant fra Telemark er det viktig å få på plass arm til Bergen tilknyttet E134 både for private reiser, og ikke minst næringsliv, avslutter Hoksrud.

Hør innslaget her

Flere nyheter: