Menu
Terje Halleland fra Ølensvåg, her sammen med Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen. FOTO: Privat

Vil fremskynde oppstart av nye E134

Under landsmøte på Gardermoen denne helgen, diskuterer FrP hvordan de kan fremskynde planene for ny E 134 over Haukelifjell.

Av Egil M Solberg | 28.04.2018 14:20:51

Samferdsel: Det som nå diskuteres, er å få planene for E 134 inn i «Nye veier».

«Nye veier» er et heleid AS under Samferdselsdepartementet. Oppstartporteføljen består av åtte veistrekninger med en investeringsramme på ca. 150 mrd. kroner.

– E134 er et viktig prosjekt for hele lendet, og er den desidert viktigste øst-vest forbindelsen, sier stortingsrepresentant Terje Halleland fra Rogaland.

Setter handling bak løftene

Det har kommet kritikk for at E134-prosjektet ligger inne i Nasjonal transportplan (NTP) med litt for defensiv fremdrift.

– Ved å flytte prosjektet inn til «Nye veier» ville en kunne ta hele veistrekningen under ett, sier Halleland.

Nå jobber partiet for å fremskynde prosjektet.

– Vi legger ikke skjul på at vi ønsker å fremskynde oppstart på tunnelene over fjellet og at Solheim – Bakka nå kommer inn i NTP, avslutter Halleland.

Flere nyheter: