reklame
Menu
Bålbrenning
Illustrasjonsbilde: Getty Images

Vil forby bålbrenning ved stor brannfare

En forskriftsendring gir kommunene adgang til å nedlegge lokale forbud mot å gjøre opp ild når som helst i løpet av året og alle steder utendørs.

Av Egil M Solberg | 20.06.2020 05:18:06

Bålbrenning: For at kommunene skal kunne nedlegge et slikt lokalt forbud, må det være spesielt stor brannfare eller andre ekstraordinære forhold i egen kommune.

Dette melder Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fredag.

Den nye ordlyden i forskrift om brannforebygging § 3 finner du på lovdata.no. DSB lager nå en veiledning til endringene i forskriften, som vil bli publisert på dsb.no.

I eller i nærheten av skog og annen utmark er det fortsatt forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander i tidsrommet 15. april til 15. september, hvis ikke kommunen har gitt tillatelse eller det åpenbart ikke kan oppstå brann.

Bestemmelsen vil bli evaluert for å se om endringen har hatt ønsket effekt.

– Dette har nok vært praktisert rundt om i norske brannvesen lenge men hjemmelen til å gjøre det har vært litt uklar, sier Øystein Fonnes i Haugesund brannvesen.

Nå er forskriften endret og reglene er tidligere.

– Endringen nå er at en har en tydelig hjemmel til å forby å gjøre opp ild når som helst i løpet av året og alle steder utendørs – når det er spesielt stor brannfare eller andre ekstraordinære forhold, sier Fonnes til Radio Haugaland.

Hør intervju om sankthans her

Flere nyheter: