Menu
ARKIVBILDE: Daniel DeNiazi

Viktig tilbakemelding for Høgskulen på Vestlandet

Ledelsen ved Høgskulen på Vestlandet er ikke fornøyd med resultater i Studiebarometeret for 2019 som nå foreligger.

Av Egil M Solberg | 29.01.2020 13:49:54

Skole: Studiebarometeret er et viktig verktøy for tilbakemelding til Høgskulen på Vestlandet.

– Vi ser hvor vi kan bli bedre – Studiebarometeret gir oss viktig informasjon om de enkelte studieprogrammene våre. Og undersøkelsen viser at vi er i stand til å forbedre oss.

Dette er prorektor Bjørg Kristin Selviks reaksjon på resultene for Høgskulen på Vestlandet sine studieprogram i Studiebarometeret 2019.

– Flere av de studiene som fikk dårlige tilbakemeldinger forrige gang, har hatt en positiv utvikling nå. Og noen studier går fra godt til enda bedre. Det gjelder blant annet nautikk-utdanningen og branningeniørutdanningen i Haugesund. Samtidig ser vi at det er utfordringer knyttet til enkelte av de større studieprogramma der.

Ikke fornøgd generelt

– Vi er ikke fornøyd med resultatet generelt, og vi har som mål å skåre bedre på hovedindikatorene her. Vi bruker disse undersøkelsene systematisk i kvalitetsarbeidet vårt, som en av flere kanaler der vi får tilbakemeldinger fra studentene, seier Selvik.

– De fleste universitetene og høyskolene får tilbakemelding fra studentene i denne undersøkelsen på at de er dårlige på medvirkning, det at studentene blir hørt. Vi har tro på at den nye organiseringen av studentdemokratiet ved HVL, som trer i kraft nå i år, vil være en faktor til at vi blir bedre på dette, sier hun.

Likere campuser

En av tendensene i Studiebarometeret er at forskjellene mellom de ulike campusane på Høgskulen på Vestlandet er blitt mindre.

– Det tyder på at den nye organisasjonen vår er i ferd med å sette seg, og at studentene får et likere tilbud uavhengig av studiestad. Samtidig veit vi at samkjøringen av fag på tvers av campusene ikke er smertefri.

– Endringer i enkelte studieprogram, og særlig den store reforma med ny grunnskulelærerutdanning, er et stort og krevende arbeid for våre ansatte og organisasjonen. Det tar tid å få store endringer på plass. Det kan vi indirekte også lese ut av resultatene i studiebarometeret, seier prorektor for utdanning ved Høgskulen på Vestlandet, Bjørg Kristin Selvik.

Flere nyheter: