Menu
FOTO: Halleland / FrP / Privat

Viktig kompetanse bygges opp med Hywind

At regionen Haugalandet og Sunnhordland er sentral i etableringen og byggingen av havvindturbinene til Hywind Tampen, vil også bety viktig kompetansebygging og infrastruktur for fremtidige prosjekter.

Av Egil M Solberg | 22.04.2021 13:13:30

Næringsliv: Energipolitisk talsmann i Fremskritspartiet Terje Halleland er selv fra Ølensvåg og jobbet med Ekofiskveggen i 1989. Han vet godt hvordan slike prosjekt bygger kompetanse i et distrikt.

– Med dette prosjektet vil distriktet opparbeide seg enormt viktig kompetanse som vil gjøre næringslivet her konkurransedyktige globalt på denne typen prosjekter. Derfor vil det arbeidet som nå skal foregå på Dommersnes kunne få stor betydning for den fremtidige industrikompetansen, sier Halleland til Radio Haugaland.

Han fremhever også Ølen Betong som er blant de beste i verden på sitt felt.

– Kompetansen på etablering og bygging av slike gigantiske industrikonstruksjoner er noe vi har og får stadig mer kompetanse på. Det vil kunne være sentralt i konkurransen om anbud i årene fremover. Dette ligger an til å kunne bli et nytt industrieventyr for regionen, mener Halleland.

Han viser også til den omstillingen som foregår i norsk industri og hvor effektivt bransjen selv realiserer og tilpasser seg etterspørselen som kommer etterhvert.

Hør intervjuet fra vår podcast

Flere nyheter: