reklame for Sheiken Bowling
Menu
FOTO: Statens Vegvesen

Viken vil stanse Rogfast

Gigantfylket Viken på Østlandet tar nå opp kampen for å få stanset Rogfast-prosjektet og omfordelt midlene til egne prosjekt.

Av Egil M Solberg | 13.08.2020 11:07:32

Rogfast: De mener de enorme pengesummene avsatt til prosjektet, isteden må omfordeles til prosjekter i sin region.

– Det er uhørt at et fylke og en annen landsdel går til angrep på andre landsdelers prioriteringer. Det sier fylkesordfører i Vestland, Jon Askeland (Sp) til Aftenbladet.

Sett i lys av øvrige utfordringer innenfor transportsektoren mener Viken fylkeskommune det bør stilles spørsmålstegn både ved forutsetningen om «ferjefri E39» med de store merkostnader dette medfører, og med prioriteringen av dette svært kostnadskrevende tiltaket.

Flere nyheter: