Menu
Tallene viser at Viken er fylket som har høyest andel jobbinnvandrere, med nesten 10 prosent av alle sysselsatte i 2020. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Viken er mest avhengig av utenlandsk arbeidskraft

Andelen arbeidsinnvandrere og utenlandske pendlere blant de sysselsatte i Norge var i 2020 på 8 prosent. Flest kom fra Polen.

Av NTB | 09.06.2022 09:01:20

Økonomi og næringsliv: Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB)

Viken er fylket som har høyest andel jobbinnvandrere, med nesten 10 prosent av alle sysselsatte i 2020. Ifølge SSB kan dette henge sammen med at dette er fylket hvor det er høyest aktivitet innen bygg- og anlegg.

Næringene med størst andel jobbinnvandrere var forretningsmessig tjenesteyting, bygge- og anleggsvirksomhet og overnattings- og serveringsvirksomhet, med henholdsvis 25, 22 og 16 prosent.

Det er fra Polen det var flest både utenlandske pendlere og arbeidsinnvandrere i 2020. 2,8 prosent av alle sysselsatte i Norge er jobbinnvandrere fra Polen. Deretter følger Litauen med 1,3 prosent.

(©NTB)

Flere nyheter: