Menu
May Britt Vihovde (V). FOTO: Terje Rudi / Haugesund Venstre

Vihovde valgt inn til statlig pensjonsutvalg

May Britt Vihovde fra partiet Venstre i Haugesund er oppnevnt som medlem av utvalget som nå skal evaluere pensjonsreformen som ble innført i 2011.

Av Egil M Solberg | 30.06.2020 15:38:28

Politikk: Det er den tidligere NHO-direktør Kristin Skogen Lund som skal lede pensjonsutvalget.

– Jeg gleder meg til å delta i utvalget, sier May Britt Vihovde

Regjeringen har i dag oppnevnt et utvalg som skal evaluere pensjonsreformen som ble innført i 2011. Utvalget skal levere sin utredning innen mars 2022.

– Pensjonsreformen er kanskje den viktigste velferdsreformen i nyere tid. Derfor er det avgjørende at vi evaluerer om reformen virker etter hensikten og vurderer om det er behov for eventuelle justeringer, sier statsminister Erna Solberg og fortsetter.

– Det førende for utvalgets arbeid er at vi ønsker et pensjonssystem som er økonomisk og sosialt bærekraftig, og som legger vekt på verdien av å kunne stå i arbeid, sier hun.

Pensjonsutvalget har fått omfattende oppgaver

Det skal evaluere om de langsiktige målene for reformen vil kunne nås, men skal også vurdere behovet for justeringer som kan sikre pensjonssystemets økonomiske og sosiale bærekraft.

Pensjonssystemet skal gi gode pensjonsnivåer, samtidig som det sikrer en rimelig
byrdefordeling både innad i hver generasjon og mellom generasjonene. Det er derfor viktig å holde fast ved hovedprinsippene i pensjonsreformen.

Utvalget er satt sammen av representanter fra de politiske partiene samt fagpersoner med særlig kunnskap om pensjon og offentlig økonomi.

– Vi har fått frist til 01. mars 2022 med å levere vår utredning. Deretter blir det Regjering og Storting som må beslutte hvordan vårt pensjonssystem skal være, avslutter Vihovde

Partene i arbeidslivet vil involveres ved at det etableres et råd som skal følge og komme med innspill til arbeidet.

Representanter fra ungdomspartiene vil også bli invitert til å komme med innspill, for å sikre at yngre generasjoner er med på å utforme framtidens
pensjonssystem.

– Et pensjonssystem skal være forutsigbart og langsiktig, og det kan ta flere tiår før endringer får full effekt. Nettopp derfor er det viktig å legge til rette for brede politiske forlik i pensjonspolitikken. Det sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen og fortsetter.

– Vi har som mål at evalueringen som utvalget nå starter på skal bidra til å befeste den tverrpolitiske oppslutningen om pensjonsreformen, sier han.

Flere nyheter: