Menu
Forsvarer Bjørn André Gulstad klemmer far til Viggo Kristiansen Svein Kristiansen (t.h) etter at Viggo Kristiansen ble frifunnet i Baneheia-saken i Borgarting lagmannsrett Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Viggo Kristiansen (43) endelig frifunnet i Baneheia-saken

Borgarting lagmannsrett stiller seg bak aktoratets vurdering av bevisene mot Viggo Kristiansen: De holder ikke mål. Etter 22 år er han endelig frifunnet.

Av NTB | 15.12.2022 13:46:55

Kriminalitet og rettsvesen: Etter at dommen ble lest opp, fikk far Svein Kristiansen en god klem av advokat Bjørn André Gulstad. Bror Trond Kristiansen sa til VG at han var rørt.

– Lagmannsretten legger påtalemyndighetens vurderinger og konklusjon til grunn. Viggo Kristiansen blir derfor å frifinne, sa lagmann Tonje Vang da hun avsluttet opplesningen av den delen av frifinnelsen som gjaldt drapene og voldtektene i Baneheia-saken.

Dommen falt i lagmannsretten torsdag ettermiddag – to dager etter at den samme domstolen behandlet den gjenåpnede saken til nå 43 år gamle Viggo Kristiansen.

Kristiansen selv satt med armene i kors og fulgte tilsynelatende nøye med da Vang konkluderte med at han skulle frifinnes, basert på de bevismomentene påtalemyndigheten har redegjort for. Han viste ingen tydelige følelsesreaksjoner.

– Dommen er enstemmig, understreket dommeren da opplesningen begynte.

– Ja, ja.

Etter kort å ha blitt forklart mulighetene for anke og for å vedta dommen, svarte Kristiansen:

– Jeg godtar dommen.

Sekunder senere bekreftet statsadvokat Andreas Schei at Riksadvokaten også vedtar dommen.

Så useremonielt ble det som av flere blir karakterisert som det verste justismordet i norsk rettshistorie, omgjort. Avgjørelsen er allerede rettskraftig avgjort.

Viggo Kristiansen ble i 2002 dømt til lovens strengeste straff – 21 års forvaring – for drap og voldtekter han ikke begikk og har urettmessig sittet nesten like lenge i fengsel. Han har hele veien kategorisk nektet straffskyld.

– Det er ingen tvil om at det har hatt store personlige konsekvenser for Kristiansen og hans familie. I dette tilfellet må det erkjennes at de rettssikkerhetsgarantiene som skal sørge for at ingen som er siktet i en straffesak blir domfelt med urette, ikke har fungert godt nok for Kristiansen, sa Vang.

Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. De ble funnet to dager senere.

Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble pågrepet i september samme år, tiltalt og senere dømt til henholdsvis 21 års forvaring og 19 års fengsel for voldtekt og drap på de to jentene.

Retten var ikke formelt bundet av påtalemyndighetens syn på saken og de enkelte bevismomentene, men Vang understreket at hun og de øvrige dommerne enstemmig stiller seg bak de vurderingene og konklusjonene som er gjort.

– Vi kan ikke se at det er større sannsynlighet for at det har vært to gjerningsmenn basert på at det er to fornærmede. En voksen mann med kniv vil ha mulighet til å kontrollere to barn, særlig når han har fått dem bort fra stien. Det finnes eksempler på overgrep mot to fornærmede begått av én overgriper, sa statsadvokat Andreas Schei da han redegjorde for påtalemyndighetens syn under det fem timer lange rettsmøtet tirsdag.

– Påtalemyndigheten har funnet at telebevisene samlet sett er veldig vanskelig forenlig med Jan Helge Andersens forklaring om Viggo Kristiansens deltakelse. De trekker heller i retning av at han ikke var på åstedet, sa Øverberg.

– Han har forklart seg skiftende og svært vagt. Og i lys av de nye bevisene blir troverdigheten ytterligere svekket. Bevisbildet tyder på at Andersens rolle var en annen og mer omfattende enn han har forklart så langt, sa Schei.

– Andersen fastholder sine tidligere forklaringer om Viggo Kristiansens rolle i saken. Vi tar statsadvokatenes synspunkter til etterretning og har ingen ytterligere kommentarer, sier Andersens forsvarer, advokat Svein Holden, til NTB.

Holden har så langt ikke besvart NTBs forespørsel om kommentar i anledning domskonklusjonen.

– Viggo Kristiansen, da spør jeg deg: Har du forstått dommen? spurte Vang.

Frifinnelsen er i tråd med påtalemyndighetens vurdering og påstand. Den gir Kristiansen endelig renvaskelse for drapene og overgrepene i baneheia for over 22 år siden.

* DNA-funnene er gjennomanalysert av flere institutter og knytter Kristiansen verken til handlingene eller åstedet i friluftsområdet Baneheia i Kristiansand. Usikkerheten rundt et funn som tidligere ble brukt til å legitimere teorien om at to gjerningsmenn var involvert, er eliminert. Derimot har de nye analysene vist biologiske spor etter meddømte Jan Helge Andersen på begge jentene.

* Telebeviset kan ikke brukes til å plassere Kristiansen på åstedet i tidsrommet da handlingene ble begått, slik retten til dels gjorde for 20 år siden. Basestasjonen telefonen var koblet opp mot da Kristiansen sendte fire tekstmeldinger, dekker ikke åstedet. Men det dekker området der Kristiansen bodde – der han konsistent har forklart at han befant seg i det aktuelle tidsrommet. Telebeviset er med andre ord forenlig med at Kristiansen var der han hele tiden har hevdet at han var: I mekkeboden ved hjemme sitt.

* Forklaringen til Jan Helge Andersen er fratatt hele sin troverdighet når det gjelder påstandene om Viggo Kristiansens rolle og deltakelse i drapene og voldtektene. Schei påpekte at «Andersen kan ha hatt et motiv for å implisere Viggo Kristiansen i handlingene for å oppnå redusert ansvar og straff». Ingen av de øvrige hovedbevisene i saken understøtter Andersens forklaring om kameraten.

Jan Helge Andersen er kjent med påtalemyndighetens oppfatning og beskrivelser av forklaringen han har gitt om Baneheia-saken.

Flere nyheter: