Menu
FOTO: Privat / FrP

Vidløftige planer uten rot i virkeligheten

Terje Halleland (Frp) kritiserer næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) for å reise rundt i Norge for å fortelle eventyr. - Konsekvensene kan bli dramatisk, advarer Halleland.

Av Egil M Solberg | 30.06.2022 22:32:38

Politikk: Frp stoler ikke på regjeringens planer om vindkraft og advarer mot kritisk kraftmangel i Sør-Norge i 2026.

– Vestre vil gjøre Norge til en ledende batterinasjon. Det vil kreve enorme mengder strøm som vi ikke har. Havvind-eventyret ligger langt frem i tid og vil føre til vedvarende høye og ustabile priser, sier Halleland til Radio Haugaland.

Terje Halleland, energipolitisk talsperson i Frp, synes det er positivt at regjeringen ønsker å skape aktivitet, jobber og verdier.

– Men dette må henge sammen. Det gjør det ikke nå, sier han til Aftenbladet.

Halleland mener veikartet for batterisatsing ikke har en troverdig kraftplan:

– Vestre skaper enorme forventninger og bygger en enorm fallhøyde for seg selv. Han reiser rundt og forkynner ny aktivitet, nye arbeidsplasser og verdier som skal skapes. Alt det er avhengig av kraft, men per i dag har han ikke det, sier Halleland til avisa.

Statnett advarte i desember om at kraftoverskuddet er borte i Sør-Norge om bare fem år om dagens forbruk fortsetter og alle nye virksomheter som trenger kraft, kobles på.

I 2020 poengterte Halleland i Stortinget at det ville gå minst åtte år før et havvindprosjekt kom i produksjon om søknaden ble sendt i 2021. Nå er vi i 2022 og noe vindkraft vil da ikke være tilgjengelig før tidligst i 2030. Noe vindkraft av betydning vil ta mye lengre tid å få på plass.

– Vår region styrer mot kraftunderskudd i 2026, og tilsynelatende er det bare økt satsing på vannkraft som kan være en løsning på kort sikt. Det er mulig å hente ut 20 TWh fram til 2030, sier Halleland til Aftenbladet.

– I tillegg vil elektrifisering av sokkelen utfordre kraftsituasjonen i vår region, sier Halleland til avisa.

Frp har en annen medisin

* FrP vil reforhandle strømavtalen i forhold til utenlandskabelen, slik at vi raskt får ned strømprisene. Dette handler om å stanse strøm-eksport når magasinfyllingen er lav.

* Videre vil Frp skrote planene om elektrifiseringen av sokkelen og på den måten kraftig redusere økningen i strømforbruket de neste årene.

* Partiet støtter også en storstilt utbygging av vannkraft, noe som kan realiseres langt raskere og gi mer kraft enn havvind.

– Et viktig poeng her, er også at prisen på strøm fra havvind vil bli vesentlig høyere enn det vi har vært vant med fra vannkraft. Her vil det også bare være kraftproduksjon når det blåser tilstrekkelig, advarer Halleland i intervju med Radio Haugaland.

Flere nyheter: