Menu
Black Friday er trolig en av forklaringene på at november som regel er en vekstmåned for butikkene. Dette bildet er tatt i 2021. Foto: Erik Johansen / NTB

Vi handlet mer i november

Omsetningen i detaljhandelen økte med 0,9 prosent fra oktober til november i år, viser sesongjusterte SSB-tall. Måneden før var det en nedgang på 0,2 prosent.

Av NTB | 27.12.2022 08:25:16

Religion og livssyn: November har som regel vært en vekstmåned for detaljhandelen de siste årene. Dette kan være forbundet med vridning av den tradisjonelle julehandelen fra desember til november, og store tilbudskampanjer som Black Friday og Black Week, opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB).

– De fleste næringene i detaljhandelen hadde vekst i det sesongjusterte omsetningsvolumet fra oktober til november. Det største bidraget til den samlede veksten kom fra salg av drivstoff, som hadde en oppgang på 3,4 prosent, sier seniorrådgiver Anders Falla Aas.

– Elektronikkbutikker, sportsbutikker og netthandel bidro også til veksten denne måneden. Noe av økningen i november for disse næringene kan skyldes at flere er tidlig ute med julehandelen i november, sier Anders Falla Aas.

Sesongjustert omsetningsvolum for dagligvarehandelen var uendret i november, og det har ligget stabilt siden august.

Høy prisvekst på dagligvarer i våre naboland tyder samtidig på at grensehandelen i volum fortsatt ikke er like høy som den var før pandemien, skriver SSB.

Det var en økning i omsetningsvolumet for bensinstasjoner, og ifølge SSB kan lavere priser i samme periode være med på å forklare omsetningsveksten.

Under pandemien nådde omsetningen rekordhøye nivåer, men nå er volumet litt lavere enn før pandemien, ifølge SSB. Tall fra grensehandelsstatistikken viser samtidig at nivået på grensehandelen har tatt seg kraftig opp siden reiserestriksjonene ble fjernet i midten av februar, og den nærmer seg verdien i kroner som vi så før pandemien.

(©NTB)

Flere nyheter: