Menu
Det er fortsatt uvisst om det blir eksamen for grunnskole- og vgs-elever i vår. Trolig får privatister uansett gå opp til eksamen, som her i Vallhall Arena i Oslo i fjor. Foto: Lise Åserud / NTB

Vgs- og grunnskoleeksamen henger i en tynn tråd

Utdanningsdirektoratet mener skriftlig eksamen bør avlyses for både elever i grunnskolen og i den videregående skolen. Statsråden lover en snarlig avklaring.

Av NTB | 26.01.2021 18:53:05

Medisin og helse: Direktoratet anbefaler også at de muntlige eksamenene avlyses, går det fram av et notat til Kunnskapsdepartementet som Framtida.no har fått tilgang til.

Hovedårsaken til at eksamen frarådes, er at det er så stor forskjell på hvilket undervisningstilbud elevene får.

– Det er et viktig prinsipp for eksamen at den skal være lik og rettferdig for elevene, og i dette skoleåret kan vi ikke være sikre på at alle elever har fått den opplæringen de har rett på, understreker divisjonsdirektør Sissel Skillinghaug, som sammen med avdelingsdirektør Per Kristian Larsen-Evjen står bak notatet.

– Det stemmer at vi har fått en faglig vurdering fra Utdanningsdirektoratet om å avlyse skriftlig eksamen. Jeg har allerede invitert til møte med lærerorganisasjonene, Elevorganisasjonen og KS for å drøfte dette innspillet onsdag, sier Melby (V) i en kommentar til NTB.

Selve beslutningen skal tas «så snart som mulig», lover statsråden. Hun ser det som viktig at både skoler og elever vet hva de skal planlegge ut fra.

Løsningen skal sikre at elevene får vitnemål, og at ingen hindres i å få læreplass, fagbrev eller videre utdanning, understreker Melby.

En rekke instanser har krevd at vårens eksamen må avlyses, blant dem både elev-, lærer- og skolelederorganisasjoner.

Så sent som fredag fremmet SV hasteforslag for Stortinget om å avlyse eksamen.

Allerede før jul ble det satt ned en ekspertgruppe ledet av Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet som skulle avklare hvordan man skal sette standpunktkarakterer og gjennomføre eksamen til våren.

Kunnskapsminister Guri Melby lover et snarlig svar på eksamensspørsmålet.

Rådet fra Utdanningsdirektoratet innebærer at eksamen blir holdt for de samme gruppene som i 2020. Det betyr at privatister får ta eksamen, samt elever på enkelte utdanningsprogram med spesielle krav til eksamen.

Flere nyheter: