Menu

VG: Norge skal bruke 1 milliard kroner på medisiner til nytt beredskapslager

Av NTB | 08.05.2020 15:47:43

Politikk: Medisinene skal kjøpes inn før 15. juli, og det er Helse vest som har fått ansvaret for å etablere beredskapslageret, skriver VG.

Avisen får opplyst at innkjøpet av medisiner er knyttet til forberedelser for et verstefalls-scenario med sammenbrudd i internasjonale forsyningslinjer for medisiner.

Flere nyheter: