Menu
De fem faste medlemslandene i FNs sikkerhetsråd har benyttet seg av sin vetorett 295 ganger siden 1946. Nå skal veto-ordningen på nytt opp til debatt. Foto: AP / NTB

Vetoretten i Sikkerhetsrådet opp til debatt

FNs sikkerhetsråd skal diskutere de faste medlemslandenes vetorett, som de har gjort bruk av 295 ganger siden 1946.

Av NTB | 19.04.2022 09:49:30

Krig og konflikter: Bakgrunnen for tirsdagens debatt er invasjonen av Ukraina, der Russlands vetorett har forhindret ethvert forsøk fra Sikkerhetsrådets side på å gripe inn.

Liechtenstein har fremmet et forslag, som rundt 50 land har stilt seg bak, som vil pålegge de fem faste medlemslandene å rettferdiggjøre sin eventuelle bruk av veto i rådet.

Ifølge forslaget skal ethvert veto som blir nedlagt i Sikkerhetsrådet, tas opp til debatt i FNs hovedforsamling innen ti dager. Vedtak der er imidlertid ikke bindende, og hovedforsamlingen kan heller ikke sette makt bak krav i form av sanksjoner eller andre straffereaksjoner.

USA stiller seg bak forslaget fra Liechtenstein, men det gjør ikke de fire øvrige faste medlemslandene – Russland, Kina, Storbritannia og Frankrike. Lite tyder derfor på at forslaget vil bli vedtatt.

Sovjetunionen og Russland har nedlagt 143 veto i Sikkerhetsrådet siden 1946, USA 86, Storbritannia 30 og Kina og Frankrike 18 hver.

Frankrike fremmed alt i 1989 et forslag om at de fem faste medlemslandene på frivillig basis skulle begrense sin bruk av veto i tilfeller der det ble begått massive overgrep i land.

Over 100 land støttet det franske forslaget, men det har aldri kommet opp til avstemning i Sikkerhetsrådet.

(©NTB)

Flere nyheter: